SPM Seminer: "Çocukluk yoksulluğu yetişkinlikteki çıktıları etkiliyor mu?"

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Dünya Bankası'ndan Ayşenur Acar "Çocukluk yoksulluğu yetişkinlikteki çıktıları etkiliyor mu?" başlıklı çalışmasını sundu.

Seminer konusu:

Çocukluk dönemi bireylerin eşitsizlikleri ve olumsuzlukları en fazla hissettiği ve en hassas olduğu dönem olabilmektedir. Söz konusu eşitsizlikler ve dezavantajlar yetişkinliğe yayılabilmekte ve çocuklukların sosyoekonomik başarılarını azaltabilmektedir. Bu nedenle, çocuk yoksulluğu ve onun zararlı etkilerini azaltmak, hükümetlerin milyarlar harcadığı önemli bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede, 2011 yılına ait Gelir ve Yasam Koşulları Anketi’ni kullanarak, Türkiye’de, cinsiyet boyutunu da göz önüne alıp, çocukluk yoksulluğunun yetişkinlikteki etkilerini incelemeye hedefliyoruz. İlk olarak, bulgularımızın, literatürdeki halihazırda olan çocukluk yoksulluğunun yetişkinlikteki etkilerine dair bulgularla tutarlı olup olmadığını analiz ediyoruz. Daha sonra, cinsiyetin, yetişkinlik çıktılarında bir role sahip olup olmadığını inceliyoruz. Bulgularımız, çocukluk yoksulluğunun yetişkinlikte de yoksul olma ihtimalini arttırdığını, kadın ve erkeklerin çocukluk yoksulluğuyla mücadelede farklı mekanizmalara sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bulgular, kadınların işgücü piyasasına girme ihtimallerinin fazla fakat kayıtdışı islerde çalışma, işgücü piyasasında daha az ücretle çalışma ihtimallerinin de daha fazla olduğunu göstermektedir. Bulgular kohort etkisini göz önüne aldığımızda da tutarlıdır.

Çalışmanın önemli bulguları:

Çocukluk döneminde karşılaşılan eşitsizlik ve dezavantajlar yetişkinlik dönemine aktarılabilmektedir.

Türkiye’de, çocukken yoksul olanların yetişkinlikte de yoksul olma ihtimalleri fazla.

Çocukluk döneminde yoksul olanların, yetişkinlikte kayıtdışı işlerde çalışma, işgücü piyasasında düşük ücret alma ihtimalleri daha fazla.

Çocukken yoksul olanların, iş gücü piyasasına daha erken yaşta başlama ihtimalleri daha fazla.

Ayrıca bu çocukların, yetişkinliklerinde sağlık problemine sahip olma ihtimalleri de daha fazla.

Kadınlar ve erkeklerin, çocukluk yoksulluğu ile mücadele etme mekanizmaları farklı.


İlgili Haberler

Dünya

Ticari Hayat