Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,9 Mayıs 2016

SPM, Şubat-2016’da işsizlik oranının 0,1 puan azalarak yüzde 11’e ineceğini öngördü

SPM: “ŞUBAT AYI İHRACATINDAKİ YÜZDE 30 ARTIŞ SEBEBİYLE EKONOMİ CANLANDI VE İŞSİZLİK ORANI DURULDU”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 16 Mayıs 2016-Pazartesi günü ilan edilecek 2016-Şubat dönemi işsizlik oranının, (2016-Ocak dönemine göre) 0,1 puan azalarak yüzde 11 olacağını öngördü. SPM, Şubat döneminde ekonomide canlanma eğilimi ve işsizlik oranındaki durulmanın, ihracatın Ocak dönemine göre yüzde 30 düzeyinde artış göstermesinden kaynaklandığını bildirdi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Mayıs 2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Şubat-2016 dönemine ait 16 Mayıs’ta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Şubat dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise sabit kalarak yüzde 13,0 seviyesinde seyretmesini beklediğini bildirirken, benzer şekilde mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da yatay seyrederek yüzde 12,1 seviyesinde kalacağını tahmin etti. SPM, istihdam oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 45,2 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise artarak 5 milyon 318 bin kişi seviyesine çıkacağını öngördü.

Geçen ay yayınlanan bültenlerinde Ocak-2016 dönemi işsizlik verilerinde bir iyileşme beklemediklerini ve işsizlik oranının 0,3 puan artarak yüzde 11,1; tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 12,9 düzeylerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini hatırlatan SPM, “Bu, işsizliğin son 11 dönemin en yüksek seviyelerine çıkacağı anlamına geliyordu ve açıklanan Ocak dönemi işsizlik oranı tahminimizle birebir örtüşerek yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı tahminimizden biraz daha fazla artarak yüzde 13,0 seviyesine çıktı. Yine istihdam oranı da tahminlerimize paralel olarak kayda değer bir oranda düştü ve yüzde 45,0 olarak açıklandı. Diğer yandan, işsizlik verilerindeki bu artışın mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işsizlik verilerine yansımadığı görüldü. Hem MEA işsizlik oranı, hem de MEA tarım dışı işsizlik oranı 0,2’şer puan azalarak sırasıyla yüzde 10,1 ve yüzde 12,1 seviyelerinde gerçekleşti “ değerlendirmesinde bulundu.

İhracattaki artış, işsizlikte okun yönünü aşağıya çevirdi

SPM, Ağustos-2015 döneminden itibaren çift haneli rakamlarda seyreden işsizlik oranının Ocak 2016 döneminde son 11 dönemin en yükseğine çıktığını anımsatarak şu tespit ve tahminleri yaptı:

“Şubat dönemine ilişkin tahminlerimiz geçen yıl Mayıs dönemi itibariyle işsizlikte kendini gösteren artış eğiliminin az da olsa frenleneceğine işaret etmektedir. Ocak-2016 döneminde hızlanan artış eğiliminin Şubat-2016 döneminde durulması beklenmektedir. Şubat döneminde ihracat Ocak dönemine göre yüzde 30 oranında artarken, yatırım (sermaye) malları (taşımacılık hariç) ithalatı yüzde 11, hammadde ithalatı ise yüzde 8 oranında artmıştır. Tüm bu göstergeler ekonomide bir canlanma olduğuna ve Şubat döneminde de işsizlik verilerinde bir iyileşme olacağına işaret etmektedir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.“

KKO geçen yıla göre yüksek, Aralık 2015’e göre daha düşük

SPM’nin çalışmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın ise (KKO), Ocak-2016 döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak yüzde 74,9 seviyesine çıktığını ifade etti, ancak bu rakamın Aralık-2015 imalat sanayi KKO’dan 0,9 puan daha düşük olduğunu kaydetti.

İmalat sanayinin üç alt ana dalında ise Ocak-2016’da; yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 76,7’ye indi. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO 73,3’den 72,3’e; ara malları imalatındaki KKO ise 76,2’den yüzde 75,4’e geriledi. Dolayısıyla, yatırım malları KKO’daki artış eğiliminin azalma eğilimine döndüğü görülürken; tüketim ve ara malları imalatı KKO’larındaki azalma eğiliminin devam ettiği tespitinde bulunuldu.

Ocak-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

GENEL İŞSİZLİK ORANI VE TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI 38 DÖNEMDİR ARTIŞ EĞİLİMİNDE…

TÜİK, Ocak 2016 genel işsizlik oranını yüzde 11,1 olarak açıklamıştır. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık bir düşüş, Aralık 2015 dönemi işsizlik oranına göre ise 0,3 puanlık bir artış göstermektedir. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,0 oranında bir artış meydana gelmiştir. Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı Aralık 2015’e göre 0,3 puan artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 13,0 oranında gerçekleşmiştir. Genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranının eğilimleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Buna göre; her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı hem bir önceki döneme, hem de geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalmış ve %10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da geçtiğimiz döneme kıyasla 0,2 puan azalmış ve yüzde 12,1 seviyesine inmiştir. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminden ise 0,3 puan düşüktür.

Ocak 2016 döneminde işgücü, Aralık dönemine göre yüzde 0,3 oranında azalmış ve 29 milyon 565 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3’lük bir artış görülmektedir. Bu da 852 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 50 bin kişi artarak 30 milyon 118 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,2 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Ocak 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 50,7 olarak açıklanmıştır. Bu oran Aralık dönemine göre 0,2 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Aralık dönemine göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 32 bin kişi azalarak 4 milyon 903 bin seviyesine inerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 20 bin kişi artmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Aralık dönemine göre 11 bin kişilik bir azalma meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 67 bin kişilik düşüş ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 17 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 49 bin kişi azalmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Ticari Hayat

Dünya

Star

Yeni Şafak

Aktifmedya.com

Star.com.tr

İşte.com.tr

Memurlar.net

Yeniakit.com.tr

Yenişafak.com.tr