Sayan, Venedik'te düzenlenen OECD LEED Programı'nda “Yaratıcılık, İş Olanakları ve Yerel Kalkınma Forumu”na katıldı.

17-18 Nisan 2016

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), Yerel Ekonomi ve İstihdam Geliştirme Programı (LEED) tarafından düzenlenen “Yaratıcılık, İş Olanakları ve Yerel Kalkınma Forumu”, 17-18 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Venedik şehrinde gerçekleştirildi. Yerel kalkınma ve istihdam alanında paneller, çalıştaylar ve çalışma ziyaretlerini kapsayan iki günlük foruma farklı ülkelerden devlet temsilcileri, özel sektör çalışanları, akademisyenler, genç liderler, yerel şirket ve uluslararası ortaklık sahipleri gibi farklı meslek gruplarından pek çok uzman konuşmacı katıldı.

İki gün süren forumda yerelliğin yaratıcı endüstrileri, bilginin ve iş yaratmanın kaynağı olarak nasıl destekleyebileceği incelenmiş ve yaratıcı endüstrilere destekleyici olarak turizme, kentsel dönüşüme ve sosyal içermeye yönlenme gerekliliği önemli bulunmuştur. Ele alınan diğer ana başlıklardan biri ise eğitim ve iş kalitesi arasındaki bağ olmuştur. Çıraklık sistemiyle birlikte yeni iş gücü için yenilikçi yöntemlerin de kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Forumun ilk gününde yerel kalkınma ve kentsel dönüşümde müzelerin önemi, çıraklık sistemiyle birlikte yenilikçi yaklaşımlar, kamu istihdam ajansları, eğitimde yenilikçilik ve girişimcilik konularından bahsedilmiştir. İkinci gününün ana konuları ise iş gücü piyasasındaki yenilikçi yaklaşımlar, turizmi ve yerel kalkınmayı birleştirici uygulamalar, yerel iş gücünün en iyi kullanımı, çalışma biçimleri ve beceriden faydalanmak için yeni yaklaşımlar gibi konular olmuştur.

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Serdar Sayan, toplantının ikinci gününde “Çalışma Biçimleri ve Becerilerden Yararlanmaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar” konulu panele uzman panelist olarak katkıda bulunmuştur. Sayan konuşmasında kamu sektöründeki aktörlerle yerel iş gücü piyasaları etkileşiminin biçimlerinden bahsetmiştir. Ayrıca ülke çapında yürütülen UMEM projesi ile Kocaeli ve Trabzon illerinde istihdam yaratmaya yönelik yerel inisiyatifler ile ilgili bilgi paylaşmıştır.