Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2016

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,8 Şubat 2016

SPM, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK KASIM-2015 DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANININ 0,2 PUAN DAHA ARTARAK YÜZDE 10,7 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ - SPM’NİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK KASIM-2015 DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANINA DAİR ARTIŞ TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE, İŞSİZLİĞİN SON DÜŞÜŞÜNDEN BU YANA GEÇEN DÖNEM SAYISI 8 OLACAK - SPM, GEÇEN YILIN 3. ÇEYREĞİNDE YATIRIMLAR VE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINDAKİ ÇİFT HANELİ AZALMALARIN, İŞSİZLİĞE OLUMSUZ ETKİSİNİN KASIM AYINA SİRAYET EDECEĞİNİ BİLDİRDİ - SPM’YE GÖRE AYNI AYDAKİ İHRACAT, İTHALAT VE YATIRIM MALLARI İTHALATINDAKİ DARALMALAR, KASIM DÖNEMİNDE İŞSİZLİKTE İYİLEŞME OLMAYACAĞININ GÖSTERGESİ

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Şubat 2016-Pazartesi günü ilan edilecek 2015-Kasım dönemi işsizlik oranının, (2015-Ekim dönemine göre) 0,2 puan daha artarak yüzde 10,7 olacağını öngördü. SPM, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlar ve özel sektör yatırımlarındaki çift haneli azalmaların, işsizliğe olumsuz etkisinin Kasım dönemine sirayet edeceğini bildirdi. SPM’ye göre aynı aydaki ihracat, ithalat ve yatırım malları ithalatındaki daralmalar, Kasım-2015 döneminde işsizlikte iyileşme olmayacağının göstergesi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Şubat 2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Kasım-2015 dönemine ait 15 Şubat’ta açıklanacak olan işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM çalışmasında, önümüzdeki hafta açıklanacak Kasım dönemi tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 12,7 seviyesine çıkmasını beklerken, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 12,5 seviyesine ineceğini tahmin etti. İstihdam oranının 0,3 puan azalarak yüzde 45,9 seviyesine, sanayi istihdamının ise 5 milyon 324 bin kişi seviyesine düşeceği öngörüldü.

Ekim döneminde TÜİK’in işsizlik verisi, tahminimizde olduğu gibi yüzde 10,5 olarak ilan edildi

Geçen ay yayınladığı notta Ekim-2015 dönemi işsizlik verilerinde bir iyileşme beklemediğini ve işsizliğin 0,2 puan artarak yüzde 10,5 olacağının tahmin edildiğini aktaran SPM’nin çalışmasında, “İşgücü verileri bu beklentimize paralel olarak açıklanmış ve işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan artarken; istihdam oranı 0,6 puan düşmüştür. Sanayi istihdamı ise Eylül dönemine göre 36 bin kişi artarak 5 milyon 363 bin olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan hem MEA işsizlik oranı, hem de MEA tarım dışı işsizlik oranı bir önceki döneme göre kalırken 0,2 puan artmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ise 39 bin kişi azalmıştır. Diğer yandan, işsiz sayısı (Eylül’e kıyasla) 44 bin kişi, mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 56 bin kişi artmıştır” denildi.

Geçen yılın üçüncü çeyrekteki olumsuz veriler, Kasım dönemini etkilemeyi sürdürecek

Veriler ilan edildiğinde, işsizlikte son 5 dönemdir süregelen artış eğiliminin Ekim döneminde de devam ettiğinin görüldüğünü aktaran SPM, Kasım-2015 dönemine yönelik tahminini ise şöyle açıkladı: “Geçtiğimiz ay yayınlanan bültenimizde 2015’in 3. çeyreğinde yatırımların bir önceki döneme göre yüzde 11, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 14 oranında azaldığını belirtmiştik. Bunun yansımalarının işgücü piyasalarına Kasım döneminde de sirayet etmesi beklenmelidir. Diğer yandan, Kasım döneminde ihracat yüzde 11 oranında azalırken hammadde ithalatı yüzde 4, yatırım (sermaye) malları ithalatı (taşımacılık araçları hariç) yüzde 13 oranında azalmıştır. Tüm bu göstergeler Kasım döneminde işsizlik verilerinde herhangi bir iyileşme olmayacağına işaret etmektedir. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.“

Kapasite kullanım oranı henüz yaz aylarındaki kadar değil

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Ekim döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 75,5 seviyesine çıktığını bildiren SPM, bu rakamın yine de Eylül-2015 imalat sanayi KKO’nın 0,4 puan altında kaldığına dikkat çekti.

İŞSİZLİK VERİLERİNDE EKİM-2015 DÖNEMİNDE NELER OLMUŞTU?

TÜİK, Ekim 2015 genel işsizlik oranını tam SPM’nin önceden tahmin ettiği gibi yüzde 10,5 olarak açıkladı. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık bir artış, Eylül dönemi işsizlik oranına göre 0,2 puanlık bir artışı gösteriyordu. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında bir artış meydana geldi. Ağustos döneminden itibaren çift haneli rakamlarda seyreden işsizlik oranı, Ekim dönemindeki yüzde 10,5’lik değeri ile Nisan 2015 döneminden bu yana gözlenen tırmanışı sürdürerek son 7 dönemin en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı hem Eylül 2015’e göre 0,1 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,2 puan artışla yüzde 12,6 oranında gerçekleşti. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam ediyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kaldı, bir önceki döneme göre ise 0,2 puan arttı ve yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da geçtiğimiz döneme kıyasla 0,2 puan arttı ve yüzde 12,7 seviyesine çıktı. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminden ise 0,1 puan yüksek.

Ekim döneminde işgücü, Eylül dönemine göre yüzde 0,8 oranında azaldı ve 30 milyon 3 bin kişi olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,8’lik bir artış görülmektedir. Bu da 822 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 17 bin kişi artarak 29 milyon 952 bin kişi seviyesine çıktı. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret ediyor.

Ekim 2015 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 51,6 olarak açıklandı. Bu oran Eylül dönemine göre 0,5 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puanlık bir artış olduğunu gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Eylül dönemine göre 0,1 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,5 olarak gerçekleşti.

Ekim 2015’te imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 41 bin kişi artarak 5 milyon 30 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 5 bin kişi azaldı. Sanayi sektörü istihdamında ise Eylül dönemine göre 36 bin kişilik bir artış meydana geldi. Yıllık bazda imalat sektöründe 42 bin kişilik artışla beraber meydana gelen madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 33 bin kişilik düşüşe mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 10 bin kişi arttı.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya