Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2015

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,11 Ocak 2016

SPM, Ekim-2015’te işsizliğin artışını sürdüreceğini tahmin ediyor - SPM, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK EKİM-2015 DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANININ 0,2 PUANLIK ARTIŞLA YÜZDE 10,5 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ - SPM, YATIRIMLAR VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DARALMANIN YANI SIRA, İHRACATTAKİ SINIRLI ARTIŞ SEBEBİYLE İŞSİZLİK ORANININ YÜKSELİŞE GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Ocak 2016-Cuma günü ilan edilecek 2015-Ekim dönemi işsizlik oranının, (2015-Eylül dönemine göre) 0,2 puan artarak yüzde 10,5 olacağını öngördü. SPM, yatırımlar ve inşaat sektöründeki daralmanın yanı sıra, ihracattaki sınırlı artış sebebiyle işsizlik oranının yükselişe geçeceğini düşünüyor.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Ocak 2016 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ekim-2015 dönemine ait 15 Ocak’ta açıklanacak olan işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

Yatırımlar ve inşaat sektöründeki gerileme ile ihracattaki yavaş artış işsizliği yükseltecek

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Ekim dönemi işsizlik oranının 0,2 puan artarak yüzde 10,5, tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan artarak yüzde 12,5 seviyesine çıkmasını beklerken; mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise sabit kalarak yüzde 12,4 seviyesinde yatay seyredeceğini tahmin etti. SPM, istihdam oranının ise 0,5 puan azalarak yüzde 46,3 seviyesine, sanayi istihdamının ise 5 milyon 280 bin kişi seviyesine ineceğini öngördü.

Eylül döneminde işsizlikte var olan artış eğiliminin Ekim’de de devam etmesini beklediğini bildiren SPM, “3. çeyrekte yatırımların bir önceki döneme göre yüzde 11, özel sektör yatırımlarının ise yüzde 14 oranında azaldığı; son dönemdeki büyümenin lokomotifi kabul edilen (özel) inşaat sektöründeki genişlemenin bile yüzde 2’ye gerilediği görülmektedir. Diğer yandan, Eylül döneminde hammadde ithalatı yüzde 5, yatırım (sermaye) malları ithalatı (taşımacılık araçları hariç) yüzde 1 oranında azalmıştır. İhracat ise yüzde 4 düzeyinde büyüyebilmiştir. Tüm bu ekonomik parametreler Ekim döneminde işsizlik verilerinde herhangi bir iyileşme olmayacağına işaret etmektedir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

Sonbaharla birlikte kapasite kullanım oranları yükselişe geçti

SPM’nin çalışmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Eylül döneminde; geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktığını ve bu rakamın Ağustos 2015 imalat sanayi KKO’dan 1,1 puan yüksek olduğu ifade edildi.

Eylül 2015’te yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 77’ye çıktığı, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 72,3’den yüzde 73,4’e; ara malları imalatındaki KKO’nun yüzde 75,9’dan yüzde 76,6’ya yükseldiğini vurgulayan SPM, “Dolayısıyla gerek tüketim malları KKO’da, gerekse yatırım ve ara malları imalatı KKO’larında geçtiğimiz dönem itibariyle kendini gösteren düşüş eğiliminin, Eylül döneminde yerini yeniden artış eğilimine bıraktığı görülmektedir” denildi.

İŞSİZLİK VERİLERİNDE EYLÜL-2015 DÖNEMİNDE NELER OLMUŞTU?

TÜİK, Eylül 2015 genel işsizlik oranını yüzde 10,3 olarak açıklamıştır. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık bir düşüş, Ağustos dönemi işsizlik oranına göre 0,2 puanlık bir artış anlamına gelmektedir. İşsiz sayısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında bir artış meydana gelmiştir. Diğer yandan tarım dışı işsizlik oranı Ağustos 2015’e göre sabit kalıp, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 12,4 oranında gerçekleşmiştir. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme kıyasla sabit kalmış, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,2 puan düşmüş ve yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise geçtiğimiz döneme kıyasla 0,1 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,3 puanlık bir düşüş sergilemiş ve yüzde 12,4 seviyesine inmiştir.

Eylül döneminde işgücü Ağustos dönemine göre yüzde 0,2 oranında artmış ve 30 milyon 259 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,5’lik bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 26 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 187 bin kişi artarak 29 milyon 963 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,6 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Eylül 2015 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ağustos dönemi rakamı ile aynı olup, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Ağustos dönemine göre 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,6 olarak gerçekleşmiştir.

Eylül 2015’te imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 91 bin kişi artarak 4 milyon 989 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 16 bin kişi azalmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Ağustos dönemine göre 75 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 76 bin kişilik artışla beraber meydana gelen madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 55 bin kişilik düşüşe mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 21 bin kişi artmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Hürriyet

Sözcü

Cumhuriyet

Kuzey Ekspres

Bursa Hakimiyet

Kayseri Star Haber

Yeni Kütahya

Hürriyet.com.tr

Sözcü.com.tr

İstekobi.com.tr

Yapı.com.tr