Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Aralık 2015

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,7 Aralık 2015

SPM’ye göre 5 dönemdir işsizlikteki görülen artış eğilimi, Eylül-2015 döneminde yavaşlayacak - SPM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK EYLÜL-2015 DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 10,1 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ - SPM, DIŞ TİCARETTEKİ İYİLEŞME YÖNÜNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İŞSİZLİK VERİLERİNİ CİDDİ ANLAMDA OLUMLU ETKİLEYECEK KADAR BELİRGİN OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Aralık 2015-Salı günü ilan edilecek 2015-Eylül dönemi işsizlik oranının, (2015-Ağustos dönemine göre) sabit kalarak yüzde 10,1 olacağını öngördü. SPM, son 5 dönemdir işsizlikte görülen artış eğiliminin Eylül-2015’te yavaşlayacağını bildirdi. SPM, dış ticaret verilerinde gözlemlenen değişimlerin Ağustos dönemine göre bir iyileşmeye işaret etse de, bu durumun işsizlik verilerini ciddi anlamda olumlu etkileyecek kadar belirgin olmadığını bildirdi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Aralık 2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Eylül-2015 dönemine ait 15 Aralık’ta açıklanacak olan işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, geçen ay yayınladığı bülteninde Ağustos dönemi işsizlik verilerinde bir iyileşme beklemediğini bildirdiğini hatırlatarak, 16 Kasım tarihinde açıklanan Ağustos dönemi işsizliğinin 0,3 puan artarak 10,1 seviyesine ulaştığını, tarım dışı işsizlik oranının 0,4 puan artarak yüzde 12,4 düzeyinde seyrettiğini, istihdam oranının ise 0,4 puan azalarak yüzde 46,8 olarak ilan edildiğini bildirdi. SPM, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının ise sabit kalarak sırasıyla yüzde 10,4 ve yüzde 12,5 seviyelerinde gerçekleştiğini vurguladı.

İşsizlik eğiliminde 5 ay sonra yavaşlama eğilimi görülecek

SPM bununla beraber; Eylül dönemine ilişkin tahminlerinin Mayıs itibariyle kendini gösteren artış eğiliminin yavaşlayacağına işaret ettiğini ifade ederek “Nitekim 15 Aralık tarihinde açıklanacak Eylül dönemi verilerinde işsizlik oranının sabit kalarak yüzde 10,1 seviyesinde, tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan düşerek yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise sabit kalarak yüzde 12,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İstihdam oranının Ağustos dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 46,6 seviyesinde seyredeceğini tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu. SPM, sanayi istihdamının Ağustos dönemi değerine ilişkin tahmin ettiği rakam 5 milyon 331 bin kişi iken, gerçekleşmenin 5 milyon 252 bin kişi olduğunu hatırlatarak, “Tahminlerimize göre Eylül döneminde bu sayının 5 milyon 255 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenmelidir” öngörüsünde bulundu.

SPM, ihracatın Eylül döneminde yüzde 5 oranında arttığını, yatırım (sermaye) malları ithalatı (taşımacılık araçları hariç) yüzde 1, hammadde ithalatının ise yüzde 5 oranında düştüğünü kaydederek “Dış ticaret verilerinde gözlemlenen bu değişimler Ağustos dönemine göre bir iyileşmeye işaret etse de, işsizlik verilerini ciddi anlamda olumlu etkileyecek kadar belirgin değildir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

Kapasite kullanımındaki düşüşler belirginleşti

SPM’nin çalışmasında imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Ağustos döneminde; geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen, Temmuz-2015’e göre 1,1 puan düşük olduğu ifade edildi. Ağustos 2015’te yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 75,1’e indiği; tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 73,1’den yüzde 72,3’e, ara malları imalatındaki KKO’nun da yüzde 77’den yüzde 75,9’a indiği kaydedeilerek “Dolayısıyla, tüketim malları KKO’da Nisan itibariyle baş gösteren artış eğiliminin Ağustos döneminde yerini azalma eğilimine bıraktığı görülürken, yatırım ve ara malları imalatı KKO’larında geçtiğimiz dönem itibariyle kendini gösteren artış eğiliminin de yerini yeniden düşüş eğilimine bıraktığı görülmektedir” denildi.

İŞSİZLİKTE AĞUSTOS 2015 DÖNEMİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

TÜİK, Ağustos 2015 işsizlik oranını yüzde 10,1 olarak açıklamıştı. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı olup, Temmuz dönemi işsizlik oranına göre 0,3 puan artmıştı.

Tarım dışı işsizlik oranı Temmuz 2015’e göre 0,4 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 12,4 olarak gerçekleşmişti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, hem bir önceki döneme kıyasla sabit kalmış, hem de geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan artmış ve %10,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı da geçtiğimiz döneme kıyasla sabit kalmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puanlık bir artış sergilemiş ve yüzde 12,5 seviyesine çıkmıştı.

Ağustos döneminde işgücü, Temmuz dönemine göre %0,3 oranında azalmış ve 30 milyon 208 bin kişi olarak gerçekleşmişti. İşgücünde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3’lük bir artış görülmüştü. Bu da 951 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü, bir önceki döneme göre 25 bin kişi azalarak 29 milyon 747 bin kişi seviyesine düşmüştü. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında bir daralma, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmekteydi.

İşgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,1 olarak açıklanmıştı ki; bu oran Haziran dönemine göre 0,3 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artışa işaret etmekteydi.

Sanayi istihdamında Temmuz dönemine göre 84 bin kişilik, bir önceki yıla kıyasla ise toplam 5 bin kişilik bir düşüş görülmüştü.

Toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,1 olarak açıklanmıştı. Bu oran Temmuz dönemine göre 0,3 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermekteydi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı ise Temmuz dönemine göre 0,1 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,3 olarak gerçekleşmişti.

Ağustos 2015’te imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 62 bin kişi azalarak 4 milyon 898 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 22 bin kişi azalmıştı.

Sanayi sektörü istihdamında ise Temmuz dönemine göre 84 bin kişilik bir düşüş meydana gelmişti. Yıllık bazda imalat sektöründe 44 bin kişilik artışla beraber meydana gelen madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 49 bin kişilik düşüşe mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 5 bin kişi azalmıştı.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Bugün