Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Kasım 2015

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,12 Kasım 2015

SPM’YE göre Ağustos-2015 döneminde işsizlik oranı yerinde sayacak… “SPM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK AĞUSTOS DÖNEMİ İŞSİZLİK ORANINDA YATAY SEYİR BEKLİYOR” “AĞUSTOS DÖNEMİNDE İŞSİZLİK ORANININ SABİT KALARAK YÜZDE 9,8 OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ” “İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ EĞİLİMİ FRENLENDİ AMA YERİNİ İYİLEŞMEYE BIRAKMASINI BEKLEMİYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 16 Kasım 2015-Pazartesi günü ilan edilecek 2015-Ağustos dönemi işsizlik oranının, (2015-Temmuz dönemine göre) sabit kalarak yüzde 9,8 olacağını öngördü. Geçen ay itibarıyla işsizlikteki artış eğiliminin frenlendiğini bildiren SPM, ancak ekonomideki yavaşlama nedeniyle işsizlik oranında bir iyileşme beklemediğini kaydetti.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Kasım-2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ağustos-2015 dönemine ait 16 Kasım’da açıklanacak olan işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, Haziran döneminde işsizlik verilerinde kendini gösteren artış eğiliminin Temmuz döneminde de devam etmesini öngördüğünü, nitekim 15 Ekim 2015 tarihinde açıklanan Temmuz dönemi işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının SPM tahminlerine paralel olarak arttığını anımsattı. İşsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarındaki artışın SPM tahminlerinden biraz daha düşük kalarak, sırasıyla 0,2 ve 0,3 puan mertebesinde gerçekleştiğini ve ilgili oranların yüzde 9,8 ve yüzde 12’ye ulaştığını bildirdi. Geçen ay açıklanan istihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 47,2’ye gelirken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının sabit kaldığını ve tarım dışı işsizlik oranının 0,2 puan azalarak sırasıyla yüzde 10,4 ve yüzde 12,4 seviyelerinde gerçekleştiğini vurgulayan SPM şunları kaydetti: “Bununla beraber Ağustos dönemine ilişkin tahminlerimiz Mayıs itibariyle kendini gösteren artış eğiliminin yavaşlayacağına işaret ediyor. Nitekim, 16 Kasım 2015-Pazartesi tarihinde açıklanacak Ağustos dönemi verilerinde işsizlik ve mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranlarının sabit kalarak sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 12,4 seviyelerinde seyretmesini, tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 12,2 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İstihdam oranının da Temmuz dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 47,3 seviyesinde seyredeceğini tahmin ediyoruz.”

İhracat, yatırım ve hammadde ithalatındaki azalma, ekonomide yavaşlamanın sinyali

İşsizlikte Temmuz döneminde devam eden artış eğiliminin Ağustos döneminde frenlenmekle birlikte yerini iyileşme eğilimine bırakması beklemediğini açıklayan SPM’nin çalışmasında “Nitekim ihracatın Ağustos döneminde yüzde 1 oranında daraldığı görülürken; hem yatırım (sermaye) malları ithalatının yüzde 23, hem hammadde ithalatının yüzde 10 oranında düşmesi ekonomik yavaşlamanın göstergesi olarak algılanabilir. Tüm bu göstergeler ekonominin yavaşladığının sinyalini vermektedir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” denildi.

Sanayi istihdamının Temmuz dönemi değerine ilişkin tahmin ettiği rakamın 5 milyon 291 bin kişi olduğu ifade edilen SPM çalışmasında, gerçekleşmenin 5 milyon 336 bin kişi olduğu belirtildi ve “Tahminlerimize göre Ağustos döneminde bu sayının 5 milyon 331 bin kişiye düşmesi beklenmelidir” denildi.

Kapasite kullanım oranları hafif artışa geçti

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Temmuz döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleştiği anlatılan SPM çalışmasında “Bu rakam Haziran 2015 imalat sanayi KKO’dan 1 puan yüksektir“ tespitinde bulunuldu. İmalat sanayinin üç alt ana dalı olan tüketim malları, ara malları ve yatırım malları imalatındaki gelişmelere de değinilen SPM çalışmasında şunlar kaydedildi:

“Temmuz 2015’te yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,7’ye çıkmıştır. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 72,1’den yüzde 73,1’e; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 76,5’den yüzde 77’ye çıkmıştır. Dolayısıyla, tüketim malları KKO’da Nisan itibariyle baş gösteren artış eğiliminin Haziran döneminde de devam ettiği gözlemlenirken, yatırım ve ara malları imalatı KKO’larında meydana gelen düşüşün de yerini artış eğilimine bıraktığı görülmektedir.”

İŞSİZLİKTE TEMMUZ-2015 DÖNEMİNDE NELER YAŞANDI?

TÜİK, Temmuz-2015 işsizlik oranını yüzde 9,8 olarak açıklamıştır. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmemiş, Haziran dönemi işsizlik oranına göre 0,2 puanlık bir artış göstermiştir.

İşsiz sayısı Haziran 2015 dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak, 2 milyon 970 bin kişi seviyesine çıkarken, işgücü yüzde 0,6 oranında artarak 30 milyon 311 bin kişi olmuştur.

* Diğer yandan, tarım dışı işsizlik oranı da işsizlik oranı ile benzer şekilde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit kalmış, Haziran 2015’e göre 0,3 puan artarak yüzde 12 olmuştur.

İşgücüne katılım oranı (İKO) ise yüzde 52,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Haziran dönemine göre 0,3 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puanlık bir artışa işaret etmektedir.

* Sanayi istihdamında Haziran dönemine göre 44 bin kişilik bir düşüş, bir önceki yıla kıyasla ise toplam 93 bin kişilik bir artış görülmektedir.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Hürriyet