"Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi" 3. Çalıştayı Yapıldı

18 Eylül 2015

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, Araştırmacı Pınar Kaynak ve Misafir Araştırmacı Görkem Gün’ün katıldığı “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi” kapsamında oluşturulan Akademik Danışma Kurulu’nun 3. Çalıştayı 11-12-13 Eylül tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Akademisyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri ve iş hakimlerinin inşaat ve tarım sektörlerindeki kayıtdışılık ile kazançların eksik bildirimi üzerine yürüttükleri çalıştay, bu üç alandaki sorunların çözümüne ilişkin yol haritalarının tartışılmasına ev sahipliği yaptı.