Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2015

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,8 Ekim 2015

SPM’YE GÖRE TEMMUZ-2015 DÖNEMİ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 10’U GEÇECEK… “TEMMUZ DÖNEMİNDE İŞSİZLİĞİN 0,8 PUAN ARTARAK YÜZDE 10,4’E YÜKSELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ” “EKONOMİ YAVAŞLADIĞI İÇİN İŞSİZLİK SON 2 DÖNEMDİR ARTIŞA GEÇTİ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Ekim 2015-Perşembe günü ilan edilecek 2015-Temmuz dönemi işsizlik oranının, (2015-Haziran dönemine göre) 0,8 puan artarak yüzde 10,4’e yükseleceğini öngördü. SPM, işsizlik oranının birkaç aylık aradan sonra yeniden yüzde 10 seviyesini aşmasının ekonomideki yavaşlamadan kaynaklandığını ifade ederek “İhracatın Temmuz döneminde yüzde 7 oranında daraldığı görülürken; hem yatırım (sermaye) malları (taşımacılık araçları hariç) ithalatı ile hammadde ithalatının yüzde 1 oranında düşmesi, ekonomik yavaşlamanın göstergesi olarak algılanabilir. Tüm bu göstergeler ekonominin yavaşladığının sinyalini vermektedir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Ekim-2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Temmuz-2015 dönemine ait işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak tarım dışı işsizlik oranının ise 0,9 puan artarak yüzde 12,6 seviyelerine çıkacağını tahmin ettiği çalışmasında, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,3 puan artarak yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. SPM; İstihdam oranının ise 0,4 puan azalarak yüzde 46,7 seviyesine inmesini, sanayi istihdamının ise yaklaşık 90 bin kişilik azalışla 5 milyon 291 bin kişi seviyesinde seyredeceğini tahmin etti.

İşsizlik verisinin artış eğilimine gireceğini geçen ay söylemiştik

Eylül ayında yayınladıkları raporda işsizlik verilerindeki düşüşün son bularak yerini artış eğilimine bırakacağını tahmin ettiklerini hatırlatan SPM, “Haziran dönemi için açıklanan işgücü verileri bu beklentimize paraleldir ve gerek işsizlik oranı, gerekse tarım dışı işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3’er puan artmıştır. İstihdam oranının ise artarak yüzde 47,1 seviyesine çıktığı görülmektedir. Sanayi istihdamı ise Mayıs dönemine göre 24 bin kişi azalarak 5 milyon 380 bin olarak gerçekleşmiştir.

Diğer yandan, işsizlik verilerindeki artışa paralel olarak hem mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, hem de mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı; geçtiğimiz döneme göre sırasıyla 0,2 puan ve 0,3 puan artarak yüzde 10,4 ve yüzde 12,6 seviyelerinde seyretmiştir. Aynı dönemde, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 19 bin kişi artmıştır. Diğer yandan, işsiz sayısı 91 bin kişi, mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise 83 bin kişi (Mayıs’a kıyasla) artmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım ve ara malları üretiminde kapasite kullanım oranları düşüyor

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Haziran döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleştiği anlatılan çalışmada, aynı dönemde yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,4’e düştüğü ifade edildi. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 71,3’ten yüzde 72,1’e çıkarken; ara malları imalatındaki KKO’nun yüzde 76,6’dan yüzde 76,5’e indiği vurgulandı ve “Tüketim malları KKO’da Nisan itibariyle baş gösteren artış eğiliminin Haziran döneminde de devam ettiği gözlemlenirken, yatırım ve ara malları imalatı KKO’larında artış eğiliminin, yerini düşüş eğilimine bıraktığı görülmektedir” denildi.

GEÇEN AY, HAZİRAN-2015 DÖNEMİ İŞGÜCÜ VERİLERİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

İşsizlikte mayıs dönemi itibarıyla yavaşlayan düşüş eğiliminin Haziran döneminde yerini artış eğilimine bıraktığını bildiren SPM, TÜİK’in yüzde 9,6 olarak ilan ettiği Haziran-2015 işgücü verileri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

TÜİK, Haziran 2015 genel işsizlik oranını yüzde 9,6 olarak açıklamıştır. Bu oran, Mayıs dönemi işsizlik oranına göre 0,3 puanlık bir artış göstermektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artış söz konusudur.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işsiz sayısında yüzde 8,5’lik bir artış meydana gelmiştir. Haziran 2014’te yüzde 11,1 olan tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 11,7 olmuştur. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,4 puan artmıştır ve yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise geçtiğimiz döneme kıyasla 0,3 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 12,6 seviyesine ulaşmıştır.

Haziran döneminde işgücü, Mayıs dönemine göre yüzde 0,9 oranında artmış ve 30 milyon 141 bin kişiye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1’lik bir artış görülmektedir. Bu da 901 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 102 bin kişi artarak 29 milyon 726 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,5 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Haziran 2015 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Mayıs dönemine göre 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı ise Mayıs dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,3 olarak gerçekleşmiştir.

Haziran 2015’te imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 8 bin kişi azalarak 4 milyon 978 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 16 bin kişi azalmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Mayıs dönemine göre 24 bin kişilik bir düşüş meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 41 bin kişilik artışla beraber, meydana gelen madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 7 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 48 bin kişi artmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Sözcü