Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2015

Pınar Kaynak, Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,11 Eylül 2015

- “GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK HAZİRAN-2015 İŞSİZLİK ORANININ 0,2 PUAN ARTIŞLA YÜZDE 9,5 OLMASINI BEKLİYORUZ” - “EKONOMİK CANLANMA YAVAŞLADIĞI İÇİN İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ YAŞANACAK”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), gelecek Salı günü ilan edilecek 2015-Haziran dönemi işsizlik oranının, (2015-Mayıs dönemine göre) 0,2 puan artarak yüzde 9,5’e yükseleceğini öngördü. İşsizlikte son 4 dönemdir mevsimselliğe bağlı olarak tezahür eden iyileşmenin Haziran itibariyle frenlenerek yerini artış eğilimine bırakacağını bildiren SPM, ekonomik canlanma yavaşladığı için işsizlik oranında artış olacağını öngördü.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Eylül-2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Haziran-2015 ayına ait işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM geçen ay; Nisan döneminde işsizlik verilerinde kendini keskin biçimde gösteren iyileşmenin (Nisanda yüzde 9,6 olarak gerçekleşmişti) Mayıs döneminde hız keserek devam etmesini ve işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranının azalarak sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 11,2 seviyesine inmesini öngörmüştü. 17 Ağustos 2015 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Mayıs dönemi işsizlik oranları; SPM’nin tahminleriyle paralel olarak sırasıyla 0,3 ve 0,2 puan azalarak yüzde 9,3 ve yüzde 11,4 olarak ilan edildi. İstihdam oranı ise beklentiler doğrultusunda ciddi bir oranda artarak yüzde 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranları ise 0,3’er puan artarak sırasıyla yüzde 10,2 ve yüzde 12,3 seviyelerinde gerçekleşti.

İşsizlikte Şubattan bu yana yaşanan iyileşmenin Haziran ayında sona ereceğini tahmin ediyoruz

Ancak SPM’nin tahminleri; işsizlikte Şubat itibariyle beliren iyileşmenin son bulmasını ve 15 Eylül 2015-Salı tarihinde açıklanacak Haziran dönemi verilerinde işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarının sırasıyla 0,2 ve 0,4 puan artarak yüzde 9,5 ve yüzde 11,8 seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor. Diğer yandan, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da Mayıs dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 12,4 seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SPM’nin çalışmasında mevsimselliğe bağlı olarak tezahür eden iyileşmenin Haziran itibariyle frenlenmesini ve dolayısıyla son 4 dönemdir işsizlik verilerinde gözlemlenen düşüş eğiliminin yerini yeniden artış eğilimine bırakmasının beklendiği bildirilerek şunlar kaydedildi: “Nitekim toplam yatırımların 2014’ün son çeyreğinde yüzde 1 azaldığı görülürken, 2015’in ilk çeyreğinde sabit kaldığı görülmektedir -ki yatırım malları ithalatının Haziran ayında yüzde 4 oranında düşmesi de ekonomik yavaşlamanın göstergesi olarak algılanabilir. Diğer yandan, Mayıs döneminde ihracat yüzde %19 oranında daralmıştır. Tüm bu göstergeler ekonominin yavaşladığının sinyalini vermektedir. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir. “

SPM: “İMALAT SEKTÖRÜ KAPASİTE KULLANIM ORANLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR”

SPM’nin çalışmasında; imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mayıs döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Bu rakamın, Nisan 2015 imalat sanayi KKO’dan 0,8 puan yüksek olduğu vurgulandı.

Mayıs-2015’te yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,4’e çıktığı, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 71,1’den yüzde 71,3’e; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 74,9’dan yüzde 76,6’ya yükseldiği ifade edilerek “Dolayısıyla, gerek yatırım mallarında, gerekse tüketim ve ara malları imalatı KKO’larında Nisan itibariyle baş gösteren artış eğiliminin Mayıs döneminde de devam ettiği görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

SPM: GENEL İŞSİZLİK ORANI İLE TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANINDA KASIM-2012’DEN BU YANA SÜREGELEN ARTIŞ EĞİLİMİ VAR

TÜİK, Mayıs 2015 genel işsizlik oranını yüzde 9,3 olarak açıklamıştır. Bu oran, Nisan dönemi işsizlik oranına göre 0,3 puanlık bir düşüş göstermektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artış söz konusudur. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işsiz sayısında yüzde 9,3’lük bir artış meydana gelmiştir. Mayıs 2014’te yüzde 10,7 olan tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puan artarak yüzde 11,4 olmuştur. Genel işsizlik oranı ile tarım dışı işsizlik oranında Kasım-2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Mayıs ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki döneme göre 0,3 puan geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puan artmıştır ve yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise geçtiğimiz döneme kıyasla 0,3 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,7 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 12,3 seviyesine ulaşmıştır.

Mayıs döneminde işgücü, Nisan dönemine göre yüzde 1,4 oranında artmış ve 29 milyon 861 bin kişiye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7’lik bir artış görülmektedir. Bu da 772 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 194 bin kişi artarak 29 milyon 629 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Mayıs 2015 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 51,7 olarak açıklanmıştır. Bu oran Nisan dönemine göre 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı ise Nisan dönemine göre 0,3 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 51,3 olarak gerçekleşmiştir.

Mayıs 2015’te imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 56 bin kişi artarak 4 milyon 986 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 22 bin kişi artmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Nisan dönemine göre 78 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 9 bin kişilik artışla beraber meydana gelen madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 31 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 40 bin kişi artmıştır.

[İndir]


İlgili Haberler

Sözcü

Millet

Dünya

Bugün

Millet.com.tr

Aktif.com