"Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi" Sektör Temsilcileriyle Buluştu

14 Mayıs 2015

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan ve Araştırmacı Pınar Kaynak “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi” kapsamında hazırlanan sektörel rehberlerin tanıtım toplantısı 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Akademisyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında her bir sektör için ayrı düzenlenen oturumlarda var olan sorunlar ve olabilecek gelişmeler tartışılıyor.