KİTUP II Çalıştayları Devam Ediyor.

8 Mayıs 2015

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, Araştırmacı Pınar Kaynak ve Misafir Araştırmacı Bağdagül Gedik’in katıldığı “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi” kapsamında oluşturulan Akademik Danışma Kurulu’nun 2. Çalıştayı 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleştiriliyor. Akademisyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri ve iş hakimlerinin inşaat ve tarım sektörlerindeki kayıtdışılık ile kazançların eksik bildirimi üzerine yürüttükleri çalıştay, bu üç alandaki sorunların çözümüne ilişkin yol haritalarının tartışılmasına ev sahipliği yapıyor.