Türkiye'nin Gizli Yoksulları

Emel Memiş

Thomas Masterson

Ajit Zacharias

3 Kasım 2014

TÜRKİYE’DE ASLINDA YOKSUL OLAN 7.6 MİLYON KİŞİ DAHA VAR…

Türkiye’deki yoksulluk oranının ilan edilen resmi rakamlardan daha yüksek olduğu belirlendi. Çalıştığı halde çocuk bakımı vb. ihtiyaçlarını kendi karşıladığı için “zaman yoksulu” olarak nitelenen kişiler dikkate alındığında, Türkiye’deki yoksulluk oranı TÜİK’in açıkladığı yüzde 24 oranından yüzde 35’e çıkıyor. Yoksulluk oranının 11 puan daha yükselmesi, 7.6 milyon kişinin daha ‘aslında yoksul’ olduğu anlamına geliyor. Zaman yoksulluğunu da dikkate alan hesaplamaya göre, Türkiye’deki yoksulların sayısı böylece 21.4 milyon kişiden 29 milyon kişiye yükseliyor.

SPM’deki Sosyal Politikalar Platformunun ilk araştırması

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) bünyesinde ‘Sosyal Politikalar Platformu’ kuruldu. Türkiye’deki sosyal politika konularında çalışan uzmanlar arasındaki işbirliği ve iletişimi artırmayı amaçlayan platformda paylaşılan ilk araştırma ise Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş’in “Türkiye’nin Gizli Yoksulları” başlıklı araştırması oldu. Araştırmada verilen bilgilere göre, mevcut yoksulluk araştırmaları hane halkı içindeki yetişkin fertlerin ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kaynağa sahip olup olmadıklarını ölçüyor. Bu çerçevede gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlar dikkate alınıyor.

Zaman yoksulu olanlar aslında ‘gizli yoksul’

Ancak bu geleneksel hesaplama yöntemi eksik kalıyor. Çünkü insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için çocuk bakımı ve hane bakımı gibi hizmetlere de ihtiyaç duyuyor. Gelir düzeyi yetmediği için bakım hizmetlerini satın alamayıp, kendi dinlenme zamanından fedakarlık ederek karşılayan kişilere “zaman yoksulu”, bu kişilerin bulunduğu hanelere de “gizli yoksul” deniliyor. Memiş’in araştırmasına göre Türkiye genelinde, açıklanan yoksul sayısından 7.6 milyon kişi fazlası yoksul olarak yaşıyor ve bu da 1.8 milyon hanenin “gizli yoksul” olduğunu gösteriyor.

Gizli yoksulluk; kırda da kentte de mevcut

İlan edilen yoksulluk oranı kırda yüzde 39 iken, zaman açığını dikkate alan yeni ölçüme göre bu gösterge yüzde 51’e çıkıyor. Bu artış; resmi anlamda kırdaki yoksul hane sayısı 2 milyon 359 bin iken, 758 bin gizli yoksulun eklenmesiyle 3 milyon 117 bin haneye çıkması anlamını taşıyor. Kentte ise ilk oran yüzde 17 iken (1 milyon 875 bin hane), zaman açığını dikkate alındığında kentteki yoksulluk oranı yüzde 26’ya çıkarak 994 bin hanenin daha (Toplam 2 milyon 869 hane) yoksul sayılması gerektiğini gösteriyor.

Çalışan kadınların yüzde 68’i zaman yoksulu

Türkiye’de, bir işte çalışsa da çocuk bakımı ve hane bakımı gibi ihtiyaçların kadın tarafından karşılandığı biliniyor. Yapılan araştırmaya, bu gerçek de yansıdı. Türkiye’de çalışan kadınların yüzde 68’inin çocuk ve hane bakımı ihtiyaçları nedeniyle zaman yoksulu olduğu belirlendi. Bu oran çalışan erkeklerde yüzde 42.

Sosyal destek politikaları zaman yoksulluğunu azaltıcı yönde olmalı

Memiş yaptığı araştırmayla ilgili olarak “Yeni yöntemle yaptığımız ölçüm, Türkiye’de giderek artan sosyal bakım hizmetleri açığının altını iyice çiziyor. Bu çerçevede sosyal bakım hizmetlerinin devlet tarafından sağlanması ve yaygınlaştırılması, sosyal destek programlarının içerik ve kapsamının yeniden düşünülmesi gerek. Örneğin eşitsiz, cinsiyetçi işbölümü ve piyasada ayrımcı tutumlar sebebiyle ortaya çıkan zaman açığı, kadınları çok etkiliyor. Kadın istihdamını destekleyici politikaların zaman açığını önleyici olması gerekli. Sosyal destek politikaları istihdamdan kopuk. Oysa işgücü piyasasında uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sosyal bakım hizmetleriyle ilgili eksiklikler söz konusu. Sosyal destek politikaları, zaman yoksulluğunu azaltıcı yönde belirlenmeli” diye konuştu.

[İndir]


İlgili Haberler

Olay

Ekonomik Çözüm

Ticari Hayat

Today's Zaman

Meltem

Hedef Halk

Hasan Dağı

Gebze

Birgün

Bursa Kent

5 Ocak

Dünya

Hürriyet

Habertürk

Bursagundem.com

Bigpara.com

Bursadabugun.com

Dunya.com

Finans.mynet.com

Finanscaddesi.com

Haber61.net

Kamudahaber.com

Thelira.com

Ekonomi.haberturk.com