SPM Seminer: “İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimlilik Olgusu: Geçici Bir Durum Mu - Kalıcı Bir Sorun Mu?”

18 Temmuz 2014 Cuma günü saat 15.00-17.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Işıl Kurnaz “İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimlilik Olgusu: Geçici Bir Durum Mu - Kalıcı Bir Sorun Mu?” başlıklı bir seminer verdi.

Seminer konusu:

Rekabetin her geçen gün yoğunlaştığı işgücü piyasasında iş bulabilmek için piyasanın talep ettiği niteliklere sahip olmaya ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirebilmenin en iyi yolu eğitimdir. Üretim sürecinde ileri teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla eğitim, rekabet gücünün geliştirilmesi ve istihdamın korunması açısından vazgeçilmez hale geldi. Günümüzde en önemli istihdam güvencesi, işverenin talep ettiği nitelik ve özelliklere sahip olmak. Ancak Türkiye’de işgücünün işverenlerin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı hususu oldukça tartışmalı. Teoride üniversite mezunlarının işgücü piyasasında işsizlik riskini daha az yaşadıkları, daha geniş kariyer imkânlarına sahip oldukları, daha hızlı büyüyen ve daha yüksek ücretlerin ödendiği mesleklere daha kolay girdikleri ve dolayısıyla daha fazla kazanç elde ettikleri ileri sürülür. Peki, daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmak, gerçekten de daha iyi kariyer fırsatları , daha az işsizlik riski anlamına geliyor mu? Türkiye işgücü piyasası açısından bu soruya olumlu yönde cevap vermek mümkün değil. Bu çalışmada TÜİK hanehalkı işgücü anketi verileri ISCO 08 ve ISCED sınıflandırmaları çerçevesinde değerlendirildi ve Türkiye işgücü piyasası için uyumsuz eşleşme probleminin boyutları ortaya konulmaya çalışıldı.

Çalışmanın önemli bulguları:

- Bugün tüm dünyada milyonlarca dolar harcanan üniversite eğitiminin istihdam edilebilirliği garantileyebilen iyi bir yatırım olup olmadığı sorgulanıyor.

- OECD ülkelerinde her 4 çalışandan biri mevcut işine göre “aşırı nitelikli”

- OECD ülkelerinde her 3 çalışandan biri mevcut işine göre “yetersiz nitelikli”

- Aşırı eğitimlilik, bir kariyer stratejisi olarak ortaya çıkabiliyor. Özellikle genç işgücü, iş tecrübesi eksikliğini telafi etmek için aşırı eğitimli duruma düşüyor.

- OECD verilerine göre; Türkiye’de her 10 çalışandan 4’ü yaptığı işe göre daha yüksek eğitim düzeyine sahip. Aşırı nitelikli işgücü oranı itibariyle Türkiye (%40), Hollanda ve Meksika’dan sonra OECD ülkeleri içinde 3. sırada yer alıyor.

- OECD’ye göre; Türkiye’de her 3 çalışandan biri eğitim gördüğü alanla ilgili olmayan işlerde istihdam ediliyor.

- Eğitim görülen alan - yapılan iş eşleşmesinde en yüksek uyumsuzluk, sosyal bilimler ile kamu düzeni ve güvenliği alanında görülüyor.

- İnsanlar, Türkiye’de eğitime sadece süre açısından “çok fazla” yatırım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda “yanlış” alana da yatırım yapmış oluyor.

Sunuşa ulaşmak için [tıklayınız]


İlgili Haberler

Milliyet

Star

Haber Ekspres

Bursa Kent

Bugün

Dünya

Habertürk

Hürriyet

Aktifhaber.com

Hurriyet.com.tr

Thelira.com

Turkiyeegitim.com