Sayan,"Oda Akademik Danışmanlarıyla Bilgi Paylaşımı" panelinde sunum yaptı

16 Haziran 2014

Sayan, 16 Haziran 2014 tarihinde TOBB tarafından düzenlenen "Oda Akademik Danışmanlarıyla Bilgi Paylaşımı" toplantısına katıldı. Toplantı illerden gelen TOBB Akademik danışmanlarının katılımı, Güven Sak, Janamitra Devan, Fatih Özatay, Serdar Sayan ve TEPAV Analistlerinin sunumlarıyla gerçekleşti.

Sayan, "Türkiye'de İşgücü Piyasaları ve Oda-Borsaların Mesleki Eğitimdeki Rolü" başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda İşgücü piyasasının durumundan bahseden Sayan, Türkiye'de Mesleki Eğitimin önemini vurguladı ve Oda-Borsaların meslek eğitimdeki rolüne de değindi.

Demografik fırsat penceremizin şimdilik hala açık olduğunu ama ekonomimizin yeterli sayı ve kalitede iş üretemediğini vurgulayan Sayan'a göre Türkiye işgücü piyasasındaki arz-talep dengesizliklerinin kökeninde sadece miktar uyumsuzluğu değil; beceri uyumsuzluğu da var.