Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2014

Esra Doğan, Misafir Araştırmacı

Mehmet Furkan Karaca, Yardımcı Araştırmacı

15 Mayıs 2014

“ŞUBAT’TA İŞSİZLİK DÜŞTÜ AMA… ”

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), yüzde 10,2 olarak açıklanan Şubat ayı işsizlik rakamının bir önceki aya göre 0,1 puan düşmesinde, Avrupa Birliğine tam uyum çalışmaları çerçevesinde TÜİK Hanehalkı işgücü Araştırmasına getirilen yeni düzenlemelerin etkili olduğunu bildirdi. Çalışmada, “Ocak dönemine göre işsizlik oranlarında gözlenen düşüşte; işsizlik kriterinde kullanılan iş arama süresinin, üç aydan dört haftaya düşürülmesi önemli rol oynamıştır. Bu nedenle, işgücüne katılımda da Ocak dönemine göre düşüş gerçekleştiği görülmektedir.” denildi. Yapılan değişiklikler düzenlemeden önceki ve sonraki verilerin karşılaştırılabilirliğini ortadan kaldırdığından, Ocak 2014 ve öncesine ait veriler için TUİK’in yeni düzenlemelere uyarladığı verileri kullandığını vurgulayan SPM; bu verilerin tanımsal artışlara neden olduğuna dikkat çekerek, ancak birkaç dönem sonra ileriye dönük sağlıklı tahminler yapılabileceğini bildirdi.

SPM Misafir Araştırmacısı Esra Doğan ve Yardımcı Araştırmacı Mehmet Furkan Karaca tarafından Şubat ayı Hanehalkı İşgücü İstatistiklerinin değerlendirildiği Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri çalışmasının Mayıs sayısında; öncelikle Avrupa Birliğine tam uyum çalışmaları çerçevesinde, TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırmasına getirilen yeni düzenlemeler geniş şekilde analiz edildi.

Hesaplamadaki değişiklikler karşılaştırma imkanını ortadan kaldırdı

Revize edilen temel işgücü göstergelerinin ‘işgücü, işsiz, işgücüne katılma oranı, istihdam oranı, işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, genç nüfusta işsizlik oranı, işgücüne dâhil olmayan nüfus ile tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektöründe çalışanlar’ olduğu anlatılan çalışmada “Yapılan bu değişiklikler, düzenlemeden önceki verilerle sonraki verilerin karşılaştırılabilirliğini ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle Şubat döneminden itibaren yaptığımız karşılaştırmalarda; Ocak 2014 ve daha eski dönemlere ait veriler için TÜİK modellemeleriyle yeni düzenlemelere uyarlanmış veriler kullanılacaktır” denildi.

Tanımsal artışlar görülen 3 önemli gösterge var

AB’ye tam uyum çalışmaları çerçevesindeki yeni düzenlemelerin Ocak 2014 ve öncesine ait birçok veride önemli değişikliklere neden olduğu ifade edilen çalışmada; işgücü, işgücüne katılım oranı ve istihdamda, geçen yılın aynı dönemine göre olağan dışı artışlar görüldüğü, ancak bu artışları açıklayabilecek herhangi bir şok etkisi vb. durumun söz konusu olmadığı anlatıldı ve “Düzenlemeden önceki ve sonraki veriler birlikte ele alındığında, bu artışların tanımsal artışlar olduğu ve yeni düzenlemelerden kaynaklandığı açıkça görülmektedir. Söz konusu durum, karşılaştırma yoluyla ileriye dönük tahminlerde bulunmayı güçleştirmekte ve bu yolla yapılacak kısa vadeli tahminlerin, ancak birkaç dönem sonra sağlıklı bir hal alabileceği düşünülmektedir.” denildi.

Düzenlemelere uyumlandırılmış verilerle ana göstergelerde değişim

İşgücü ve mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerinde ise hem Ocak dönemine göre, hem de geçen yılın aynı dönemine göre büyük artışlar gözlendiği vurgulanan çalışmada “İşgücü Ocak dönemine göre yüzde 2,1 oranında genişlemeyle 27 milyon 824 bin kişi olarak açıklandı ve bu 563 bin kişilik artış anlamına geliyor. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6 oranında -yani 1 milyon 583 bin kişilik- genişleme söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü, 28 milyon 381 bin kişiye ulaşmıştır. Bu da, mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verisinde Ocak dönemine göre yüzde 1,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,7 oranında genişleme olduğunu göstermektedir. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre büyük artışların görülmesinde yapılan yeni düzenlemeler de etkilidir.” denildi.

İşgücüne katılım oranında da kıyaslama yapma imkanı kalmadı

İşgücüne katılım oranında ocak dönemine göre 0,9 puan düşüş gözlendiği, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4 puanlık olağan dışı bir artış olduğu, benzeri durumun mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı için de geçerli olduğu belirtilerek “Toplam işgücüne katılım oranı (İKO), yüzde 49,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ocak dönemine göre 0,9 puanlık düşüşe, geçen yılın aynı dönemine göre ise 4 puanlık olağan dışı bir artışa işaret etmektedir. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70, kadınlar yüzde 28,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. (Kadın ve erkeklerde işgücüne katılım oranları için Ocak 2014 ve öncesine ait yeni düzenlemelere uyumlandırılmış veriler açıklanmadığından, geçmiş dönemlerle karşılaştırma yapılamamaktadır.) Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı ise, Ocak dönemine göre 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,7 puanlık artışlarla yüzde 50,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Düzenlemeden önceki ve sonraki veriler birlikte ele alındığında, bu artışların tanımsal artışlar olduğu ve yeni düzenlemelerden kaynaklandığı görülmektedir” tespiti dile getirildi.

İstihdam ve sanayi istihdamı verileri de etkilendi ve tahmin yapmak güçleşti

Çalışmada daha sonra benzer analizler sürdürülerek “İstihdamda Ocak dönemine göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,5 oranında büyük artışlar meydana gelmiştir. Ancak bu veriler düzenlemelerden öncekilerle karşılaştırıldığında, bu denli büyük artışların gerçekleşmesinin sebebinin yeni düzenlemeler olduğu görülmektedir. Bu durum istihdamın alt sektörlerine de yansımıştır” denildi.

Yeni düzenlemelerin sanayi istihdamı verilerini de etkileyerek tahmin yapmayı güçleştirdiği vurgulanan çalışmada, bu sektördeki istihdamın ocak dönemine göre 127 bin kişilik (yüzde 2,4 oranında), geçen yılın aynı dönemine göre ise 336 bin kişilik (yüzde 6,7 oranında) artışla 5 milyon 359 bin kişiye ulaştığına dikkat çekildi. Sanayi istihdamının alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde; imalat sanayi istihdamının 4 milyon 988 bin kişi, madencilik ve taş ocakçılığı istihdamının 126 bin kişi ve alt yapı hizmetlerindeki istihdamın ise 196 bin kişi olarak açıklandığının görüldüğü anlatılarak, “Sanayinin alt sektörlerindeki istihdama dair Ocak 2014 ve öncesi için yeni düzenlemelere uyumlandırılmış veriler açıklanmadığından, geçmiş dönemlerle karşılaştırma yapılamamaktadır” denildi.

İşsizlikteki yukarı yönlü seyrin devamını bekliyoruz

Çalışmanın sonuç bölümünde ise şu görüş savunuldu:

“Yeni düzenlemeler, sanayi istihdamı verilerini kullanarak ileriye dönük projeksiyonlar üretmeyi güçleştirmektedir. Ancak kapasite kullanım oranının (oynaklık göstermekle birlikte) 2013’ün son çeyreğinden bu yana düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, iç talepte düşüş beklentimiz devam etmektedir. Sonuç olarak üretimdeki düşüşün etkisiyle, işsizlik oranındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenmektedir.”

[İndir]


İlgili Haberler

Milliyet

Bizim Çankırı

Ereğli

Ticaret

Cumhuriyet

Son Haber

Gün Boyu

Sondakika.com

Haberx.com

Arcaajans.com

Borsagündem.com

Milliyet.com