Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2014

Esra Doğan, Misafir Araştırmacı

Damla Or, Yardımcı Araştırmacı

15 Nisan 2014

“SIKI PARA POLİTİKASI, İÇ TALEBİ DÜŞÜRECEK; ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA İŞSİZLİK ORANINDAKİ YUKARI YÖNLÜ SEYRİN BELİRGİNLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Yüzde 10.1 olarak açıklanan Ocak 2014 işsizlik verisini değerlendiren TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ-SPM), uygulanan sıkı para politikasının iç talebi azaltacağını ve önümüzdeki aylarda işsizlik oranındaki yukarı yönlü seyrin belirginleşmesini beklediğini bildirdi.

SPM Misafir Araştırmacısı Esra DOĞAN ve Yardımcı Araştırmacı Damla OR tarafından hazırlanan ‘Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri’ çalışmasının Nisan sayısında önceki gün açıklanan Ocak ayı işsizlik oranı analiz edildi. Ocak ayı işsizliğinin bir önceki aya göre 0.1 puan arttığı ifade edilen çalışmada, yüzde 12,3 seviyesine yükselen tarım dışı işsizlik oranının ise Aralık ayına göre 0,2 puanlık artış anlamına geldiği vurgulandı. Çalışmada “Ocak döneminde işsiz sayısında da artış görülmüştür. 2 milyon 841 bin kişiye ulaşan işsiz sayısında Aralık dönemine göre 32 bin kişilik artış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 49 bin kişilik düşüş gerçekleşmiştir” denildi.

Sanayi istihdamı artıyor ama kapasite kullanımındaki düşüş dikkat çekici

Daha sonra sanayi istihdamına odaklanılan çalışmada, bu sektördeki istihdam artışının devam ettiği ifade edilerek, 4 milyon 967 bin kişiye ulaşan istihdamda Aralık ayına göre 11 bin kişilik (binde 2 oranında), geçen yılın aynı dönemine göre ise 98 bin kişilik (yüzde 2 oranında) yükselişler gerçekleştiği kaydedildi. Sanayi istihdamının alt sektörlerdeki dağılımı incelendiğinde ise imalat sanayi istihdamının 4 milyon 655 bin kişiye ulaştığının görüldüğü, sanayi sektöründeki toplam istihdamın yüzde 93’ünü oluşturan imalat sanayisinde Aralık dönemine göre 31 bin kişilik (binde 7 oranında), geçen yılın aynı dönemine göre ise 107 bin kişilik (yüzde 2,3 oranında) artışların söz konusu olduğu belirtildi.

Ancak Merkez Bankasının İktisadi Yönelim Anketine dayalı olarak belirlenen imalat sanayi kapasite kullanım oranının (KKO) Ocak ayında yüzde 76 seviyesinde gerçekleştiği ve bunun bir önceki aya göre 2,1 puanlık düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,5 puanlık artış anlamına geldiğine dikkat çekildi. Aynı verinin mevsim etkilerinden arındırıldığında da Aralık ayına göre 1,3 puanlık düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,5 puanlık artış gösterdiği bildirildi.

İmalat sanayisinin alt sektörlerinde de düşüş eğilimi yaşandığı anlatılan çalışmada; tüketim malları kapasite kullanım oranının Aralık ayına göre yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine göre binde 4 puanlık düşüş göstererek yüzde 71,9 seviyesinde gerçekleştiği; yatırım malları imalatı kapasite kullanım oranının Aralık ayına göre 2,4 puanlık düşüş, geçen yılın ayını dönemine göre ise 3,1 puanlık artışla yüzde 73,7 seviyesinde oluştuğu, ara malları imalatı kapasite kullanım oranının da yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşerek Aralık ayına göre 2,1 puan düştüğü, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 puan arttığı vurgulandı.

Sanayide toparlanma eğilimi güçleşecek

Çalışmanın sonuç bölümünde ise işsizlik oranının Mayıs ayından bu yana yukarı yön eğilimli seyrettiği, işsizlik oranı ile mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı arasındaki makasın açıldığı anlatılarak “Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, işsizliğin yukarı yönlü seyrinde mevsimsel etkilerin önemli olduğu görülmektedir. Haziran döneminden itibaren 5 dönem boyunca aşağı yönlü seyreden sanayi istihdamı, Kasım döneminden bu yana yukarı yönlü seyretmektedir. Ocak dönemine ait sanayi üretim endeksi verileri de hem yıllık hem de aylık bazlı artışlara işaret etmektedir. Ancak, kapasite kullanım oranlarında 2013’ün son çeyreğinden bu yana oynaklık söz konusudur ve Ocak döneminde sert bir düşüş görülmektedir. Buna ek olarak, iç talebe ilişkin tüketici güven endeksi, kredilerde büyüme gibi göstergeler kötüleşmektedir. Bu veriler, sanayideki toparlanma eğiliminin sürdürülmesinin güçleşeceğini göstermektedir” denildi.

Ocak ayındaki sıkı para politikasına yönelik faiz artışına atıf

Çalışmada, Ocak ayında Merkez Bankasının gerçekleştirdiği yüksek miktarlı faiz artışına da atıfta bulunularak “Üretimdeki artış, işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede gerçekleşmesini sağlamıştır. Ancak sıkı para politikalarının etkisiyle iç talepte beklenen düşüşün, üretimi de etkileyeceği ve önümüzdeki aylarda işsizlik oranındaki yukarı yönlü seyrin daha da belirginleşmesi beklenmektedir” denildi.

Çalışmanın sonuç bölümünde; “Sanayi üretim endeksinde ve kapasite kullanım oranlarında aşağı yönlü bir seyir gözlenmektedir. Buna ek olarak, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gelişmeler ekonomide olumlu beklentilerin önüne geçmektedir. İşsizlik oranının seyri bunlarla birlikte düşünüldüğünde, kısa vadede işsizlik oranında düşüş beklenmemektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

[İndir]


İlgili Haberler

Cumhuriyet

Haberler.com

Haberx.com