Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mart 2012

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü
Damla Marangoz, Araştırmacı

15 Mart 2012

"Sanayide kapasite kullanım oranlarındaki düşüş işsizliği arttırdı"

Aralık 2011'de sanayide istihdam artışı yok

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), işsizliğin artışa geçtiği Aralık 2011 tarihli istihdam verilerini yorumladı ve sanayi sektöründe istihdam edilenlerin payının 0.7 puan azalmasının önemine dikkat çekti. TOBB ETÜ-SPM gerek yatırım, gerekse tüketim malları imalatında gözlenen düşüşe bağlı olarak, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranlarında görülen düşüşleri de vurgulayarak, bu durumun sanayinin istihdam yaratma kapasitesinde az da olsa bir küçülme ve dolayısıyla işsizlik oranının artmasına neden olduğunu bildirdi.

TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan ile Araştırmacı Damla Marangoz'un hazırladığı, Aralık ayına ilişkin verilerin değerlendirildiği ve yorumlandığı 'Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri' adlı çalışmada; sözkonusu dönemde hizmetler sektöründe istihdam edilenlerin sayısı artsa da, bu sektördeki büyümenin sanayide ve tarımda yaşanan küçülmeyi tek başına telafi etmeye yetmediği anlatıldı ve “Bu sebeple, bir önceki aya göre Aralık 2011’de işsizlik oranı artmıştır. Ara malı imalatı sektöründe yüzde 77,1’e ve tüketim malları imalatı sektöründe yüzde 74,1’e gerileyen kapasite kullanım oranı son aylarda imalat sektöründe görülen artış eğiliminin devam etmeyebileceğini düşündürmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu. Aralık 2011’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,5 puan düşerek yüzde 75,1 olmuş, tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 74,7’den yüzde74,1’e ve ara malları imalatındaki KKO da yüzde 78,9’dan yüzde 77,1’e inmişti.

İmalat sanayisinde durum kötüleşiyor

Sanayinin lokomotifi olan imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Aralık ayında yüzde 75,5 olduğuna dikkat çekilen çalışmada, bu rakamın bir önceki aya göre 1,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan daha düşük olduğu belirtildi ve “Kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya göre yüzde 1,82’lik küçülme yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,13’lük azalış gözlenmiştir. Sonuçlar sanayideki kötüleşmeye işaret etmektedir” görüşü dile getirildi.

Çalışmada kapasite kullanım oranının ekonomideki kaynakların tam istihdamına ne kadar yaklaşıldığını ve potansiyelin ne kadarının kullanıldığını gösterdiği hatırlatılarak, tam kapasiteye olan uzaklık ile işsizlik arasında gözle görünen ve kayda değer bir ilişki olduğu bildirildi. İmalat sektöründeki KKO oranlarında Aralık 2011’deki azalışın “100-İmalat Sanayi KKO” göstergesini yükselttiği açıklanan çalışmada “İşsizlik oranında da Aralık 2011’de artış yaşandığı göz önünde bulundurulursa, bu iki göstergenin birlikte hareket etme eğiliminin devam ettiği söylenebilir” denildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Aydınlık Gazetesi

Sözcü Gazetesi

Günboyu Gazetesi

Yeni Mesaj Gazetesi

Yurt Gazetesi

Kayseri Yeni Sabah Gazetesi

Nevşehir Medya

A'dan Z'ye Haber

Beyaz Gazete

Haber fx.net

Haberyurdum.com

Haberler.com

Sondakika.com