Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2012

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü

15 Şubat 2012

"Hizmetler sektöründe yaratılan istihdam, işsizliği yüzde 9.1'de tuttu"

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), bir önceki ayda olduğu gibi Kasım ayında da yüzde 9.1 olarak belirlenen işsizlik oranında, hizmetler sektörünün sanayi sektörüne kıyasla daha fazla istihdam yaratmasının önemli rol oynadığını bildirdi.

TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan'ın hazırladığı, Kasım ayına ilişkin verilerin değerlendirildiği ve yorumlandığı 'Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri' adlı çalışmada; geçen yılın aynı dönemine göre tarım dışı istihdamın 1 milyon 105 bin kişi arttığı ifade edildi ve “Sanayideki istihdam artışı, tarım dışı artışın yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturmaktadır. Bu durum hizmetler sektörünün sanayiye göre daha çok istihdam yaratabildiğini göstermektedir” denildi.

Sanayideki gelişmelerin istihdam eğilimleri üzerine etkisinin analiz edildiği bölümde ise yöneticilerin gelecek döneme ilişkin beklentilerini gösteren TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevaplara dikkat çekildi. Buna göre “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Kasım ayında yüzde 76,9 olduğu ifade edilerek, bu rakamın bir önceki aya göre 0,1 puan düşükken, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puan yüksek olduğu anlatıldı. Kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya göre yüzde 0,13’lük azalma yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,32 oranında artış gözlendiği vurgulanan çalışmada, sonuçların sanayide ay bazında küçük bir daralma olmasına karşın, yıllık bazda toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiği belirtildi. Kasım 2011’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,6 olduğu, bu dönemde tüketim malları imalatındaki oranın yüzde 74,4’den yüzde 74,7’ye çıktığı, ara malları imalatında ise bu rakamın yüzde 78,9’da kaldığı bildirildi.

Sanayide tam kapasiteye olan uzaklık ile işsizlik arasında kayda değer bir ilişki olduğu kaydedilen çalışmada, imalat sanayindeki KKO’nun az da olsa düşmüş olmasına karşın, işsizlik oranının geçen ayki seviyesini koruduğu, iki göstergenin birlikte hareket etme eğilimlerinin devam ettiğinin görüldüğü bildirildi. Çalışmada, her ne kadar imalat sanayi kapasite kullanım oranında az bir düşüş gözlense de, tüketim ve yatırım malları imalatı sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarında gözlenen artışların üretimdeki büyümeyi işaret ettiği, ara malı imalatı sektöründe yüzde 79’a yakın seviyelerde seyreden kapasite kullanım oranının, imalattaki büyümenin devam edeceğini gösterdiği, tüketim malları imalatı sektörü kapasite kullanım oranında sene başından beri görülen artış eğiliminin de bu beklentiyi destekler nitelikte olduğu vurgulandı.

[İndir]


İlgili Haberler

Haberx.com