Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2015

Pınar Kaynak, Misafir Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,

Ayşen Kazan, Yardımcı Araştırmacı

19 Ocak 2015

TOBB ETÜ-SPM Kasım ayı işsizliğini tahmin etti:

“KASIM AYINDA İŞSİZLİĞİN 0,3 PUAN DAHA ARTARAK YÜZDE 10,7 OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ” “İÇ TALEPTEKİ TOPARLANMANIN DURMASI VE İHRACATTAKİ AZALMA İŞSİZLİĞİ ARTIRIR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Kasım ayında işsizlik oranının 0,3 puan daha artışla yüzde 10,7’ye yükseleceğini ve yüzde 11’e yaklaşacağını bildirdi. SPM’ye göre işsizlik oranındaki bu artışta; iç talepte görülmeye başlanan toparlanmanın durması ve ihracattaki azalma rol oynayacak.

TÜİK’in geçen hafta Ekim ayı işgücü piyasası verilerini ilan etmesinin hemen ardından SPM, Ocak-2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıkladı ve Kasım ayı işsizlik oranı tahminini de paylaştı. Buna göre işsizlik oranı önümüzdeki ay çift haneli rakamlardaki seyrini sürdürerek, 0,3 puan artışla yüzde 10,7’ye yükselecek ve yüzde 11 bandına çok yaklaşacak.

Tahmin nasıl yapılıyor?

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; misafir araştırmacılar Pınar KAYNAK ile Ozan ACAR ve yardımcı araştırmacı Ayşen KAZAN, gelecek aya ilişkin genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. Buna göre önümüzdeki ay açıklanacak Kasım ayı verilerinde hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranının artarak sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 12,9 olarak seyredeceği öngörüldü. Kasım ayında sanayi istihdamının da 9 bin kişilik azalışla 5 milyon 344 bin kişiye düşmesi bekleniyor. Yüzde 10,7 olarak açıklanan Kasım ayı tahmini, SPM’nin bu konudaki 5’inci tahmini olacak. SPM, Eylül-2014 ayında tahmin ettiği Haziran-2014 işsizliğinden bu yana, düzenli olarak gelecek aya ilişkin işsizlik tahminleri açıklıyor.

İşsizlik oranındaki düşüş, toplam istihdama yansımadı

“Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının Ocak-2015 sayısını sonuç bölümünde; iç talepteki canlanmanın olumlu etkilerinin Ekim ayında kendini göstermesini beklendiğinin bildirildiği vurgulanarak “Bu ayki işgücü verileri bu beklentimize paralel olarak açıklanmıştır. Son dört dönemdir artan işsizlik oranı Ekim ayında bir önceki döneme göre 0,1 puan, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puan azalmıştır. Diğer yandan sanayi istihdamı yüzde 0,9 oranında artmıştır. Hem mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, hem de mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı yatay seyrederek bir önceki dönemle aynı seviyede kalmışlardır. İşsizlik oranlarında gözlemlenen olumlu seyir, toplam istihdama yansımamıştır. İstihdam, geçtiğimiz aya göre 31 bin kişi azalmıştır. Buna rağmen, aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 132 bin kişi artmıştır. Diğer yandan, işsiz sayısı bir önceki döneme göre 21 bin kişi azalmış; bu, mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısına 9 bin kişilik bir düşüş (Ekim’e kıyasla) olarak yansımıştır” denildi.

Almanya pazarındaki daralma, Kasım ayında işsizliği olumsuz etkileyecek

Kasım ayında, bu iyileşmenin işgücü piyasalarına etkisinin sönümlenmesinin beklendiği ifade edilen çalışmada, “Avrupa Birliği ülkelerinde istikrarlı bir toparlanmanın sağlanamamasına bağlı olarak en büyük ihracat partneri Almanya ile ihracatımızın bir önceki döneme göre yüzde 1,4, bir önceki yıla göre ise yüzde 7,7 oranında azalması ihracatın artış ivmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumun, büyümeye ve dolayısıyla işgücü piyasalarına olumsuz yansıması beklenmelidir. Yaptığımız tahminler de bu beklentilerimizi destekler niteliktedir” denildi.

SPM: İŞGÜCÜ PİYASASINA SON 1 YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ GİRDİ

İşsizliğin yüzde 10,4 olarak açıklandığı Ekim ayında işsiz sayısı Eylül dönemine göre yüzde 0,7 oranında artarak 3 milyon 43 bin kişiye çıktı. Bu artış, işgücünün 0,2 puan azalarak 29 milyon 181 bin kişiye inmesine rağmen gerçekleşti. İşgücü, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,1 oranında arttı ve bu 1 milyon 929 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına geliyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü, bir önceki aya göre 141 bin kişi artarak 29 milyon 153 bin kişiye ulaştı. Bu da bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işsiz sayısında ise yüzde 23,2’lik bir artış meydana geldi ancak özellikle geçen yılın aynı dönemine göre gözlenen büyük artışların, TÜİK Hane Halkı İşgücü anketindeki yöntem değişikliğine bağlı tanımsal artışlar olduğunu düşünülüyor. İşgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 51 olarak açıklanırken, bu oran Eylül dönemine göre 0,1 puanlık bir düşüşe, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,3 puanlık bir artışa işaret etti. Sanayi istihdamında yıllık bazda toplam 263 bin kişilik, Eylül ayına göre ise 47 bin kişilik artış görüldü. Ekim 2013’de yüzde 10,9 olan tarım dışı işsizlik oranı ise 1,6 puan artarak yüzde 12,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme kıyasla değişmedi, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan artarak yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde, mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı geçtiğimiz döneme kıyasla aynı kaldı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,6 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 12,7 seviyesine ulaştı. İstihdam, imalat sektöründe bir önceki döneme göre 85 bin kişi artarak 4 milyon 998 bine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde 27 bin kişi azalarak 366 bine düştü. Sanayi sektörü istihdamında ise Eylül ayına göre 47 bin kişilik bir artış meydana geldi. Yıllık bazda imalat sektöründe 422 bin kişilik, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe 44 bin kişilik gerçekleşen artışlara paralel olarak sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 263 bin kişi arttı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” (KKO), Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam Eylül 2014 imalat sanayi KKO’dan ise 0,5 puan yüksektir.

[İndir]


İlgili Haberler

Sondakika.com

Halkınhabercisi.com

Haberler.com

Bursa Haber

Dünya

Bugün

Cumhuriyet

Dünya

Millet

Milliyet

Ekonomi.Bugün

Millet.com.tr

Milliyet.com.tr