SPM “Mesleki Eğitim” konulu bir hibenin bilgilendirme toplantısına katıldı

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni temsilen Araştırmacı Damla Marangoz 5 Haziran 2012 tarihinde Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirilen “Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı”nın Bilgilendirme ve Eğitim Günleri’ne katıldı.

Toplantı konu ile ilgili birçok kurumdan temsilcinin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Bilgilendirme Toplantısı Ercüment Işık (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkan V.), Mustafa Balcı (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi), Salih Çelik (Milli Eğitim Bakanlığı, Kıdemli Operasyon Yöneticisi, Müsteşar Yardımcısı) ve Erhan Batur'un (Program Otoritesi Başkanı, Müsteşar Yardımcısı) açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantının daha sonraki oturumunda Program Hedefleri, Öncelikleri, Hibe Tutarı ve Süreler, Projelerin ve Faaliyetlerin Uygunluğu, Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu, Giderlerin Uygunluğu, Başvuru ve Genel Değerlendirme Süreci konuları ile ilgili bilgiler verildi.

Son olarak ise Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı’nın potansiyel başvuru sahiplerinin soruları cevaplandırıldı.


DM/05-06-12    GG/05-06-12