Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ekim 2012

Esra Doğan, Misafir Araştırmacı

Emrah Çetin, Yardımcı Araştırmacı

16 Ekim 2012

“İşgücündeki artış, imalat sektöründeki büyümeden fazla olunca işsizlik Temmuzda yükselişe geçti”

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ SPM), Mart ayından itibaren düşüş gösteren işsizlik oranının, 2012 Temmuz ayı verisiyle tekrar yükselme eğilimine girdiğini belirterek, bunun sebeplerini analiz etti. SPM, imalat sanayindeki büyümenin, işgücündeki artış kadar olmamasının işsizliği artırdığını vurgulayarak, “İmalat sanayindeki gelişmeler, işsizliğin düşürülmesi için yeterli olamamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

SPM’nin her ay düzenli olarak yayınladığı ‘Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri’ çalışmasının Ekim 2012 sayısında, önceki gün açıklanan Temmuz ayı işsizlik rakamları ile imalat sanayi kapasite kullanım oranları arasındaki ilişki irdelendi. Misafir Araştırmacı Esra Doğan ile Yardımcı Araştırmacı Emrah Çetin’in hazırladığı çalışmada, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının artmasına rağmen işsizlik oranının yükseldiğinin görüldüğü anlatılarak “Bunun sebebi, işgücündeki yüzde 1,3’lük büyümeye rağmen imalat sektöründeki büyümenin 0,5 puanla sınırlı kalması ve diğer sektörlerde de işsizlik oranını düşürücü etki yaratacak kadar istihdam yaratılamamış olmasıdır” değerlendirmesini yaptı. SPM, buna rağmen, yatırım malları imalatı alt sektörü dışındaki tüm alt sektörlerde büyüme gözlenmesinin, imalat sanayinin genelinde büyüme beklentisinin devam etmesine neden olduğunu vurguladı.

SPM’nin çalışmasında Temmuz 2012’de imalat sektöründeki istihdamın bir önceki aya göre 10 bin kişi artarak, 4 milyon 442 bine yükseldiği ifade edilerek, geçen yılın aynı ayına göre ise imalat istihdamında 67 bin kişilik artış gözlendiği bildirildi. Madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetlerindeki istihdam değişimleri de göz önünde bulundurulduğunda, sanayide yıllık bazda toplam 68 bin kişilik istihdam artışı kaydedildiği anlatıldı.

İmalat sanayi, 2 alt sektör sayesinde pozitifte kaldı

TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” (KKO), Temmuz ayında geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74,8 olmasına rağmen, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,6 puan daha düşük olduğu kaydedildi. Çalışmada, yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranındaki düşüşe karşılık, Temmuz 2012’de tüketim malları ve ara malları imalatı alt sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarındaki artış görüldüğü ifade edilerek, bunun imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının 0,5 puan yükselmesine sebep olduğu anlatıldı. Çalışmada, “Başka bir deyişle, her ne kadar yatırım malları imalatı alt sektöründe kapasite kullanım oranında düşüş yaşansa da, tüketim malları ve ara malları imalatı alt sektörlerindeki kapasite kullanımının artması imalat sanayi genelinde büyümenin yakalanmasını sağlamıştır” denildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Bizim Gazete

Gündem

Ordu Tribün

Çukurova

Günlük

Beyazgazete.com

Haber3.com

Haberciniz.biz

Medya73.com

Pirsushaber.com

Sondakika.com