Araştırma Notu: "UMEM Beceri'10 Projesi'nde İl Bazında Firmalardan Toplanan Stajyer Talepleri Üzerine Bir Değerlendirme"

Yrd. Doç. Dr. Talha Yalta, Direktör Yardımcısı
Damla Marangoz, Araştırmacı

23 Temmuz 2011

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (SPM), "UMEM Beceri'10 Projesi'nde İl Bazında Firmalardan Toplanan Stajyer Talepleri Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı araştırma notunu yayınladı. Araştırma notuna göre; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde firmaların ihtiyaç duydukları meslek sahibi eleman taleplerinin karşılanmasında zorluk çekiliyor.

SPM Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. A. Talha Yalta, Türkiye'deki firmaların büyük çoğunluğunun beceri düzeyi yüksek eleman ihtiyacı duyduğunu ve bu nedenle UMEM Beceri'10 Projesi kapsamında odaların firma taleplerine yetişmekte güçlük çektiğini söyledi. Konuya ilişkin olarak illerdeki istihdam yapısı ve firma sayılarını da dikkate alan bir analiz gerçekleştirdiklerini söyleyen Yalta, tahmin sonuçlarına göre yalnızca İstanbul'da yaklaşık 6.400 talep potansiyelinin değerlendirilememiş olduğunu; Ankara, İzmir ve Bursa'da ise bu sayıyı toplam 5.500 olarak bulduklarını anlattı. Yalta, bu durumun daha aktif bir tanıtım ve daha kapsamlı bir uygulama altyapısı ile kısa zamanda çözülmesini beklediklerini söyledi ve önümüzdeki günlerde özellikle büyük illerde çok sayıda yeni kursların açılmaya devam edeceğini de hatırlattı.

Beceri'10 Projesi, TOBB koordinasyonunda Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarına üye firmalardan meslek sahibi eleman taleplerini toplayarak işsizlere piyasa ihtiyaçlarına uygun şekilde teorik ve işbaşı eğitim sağlıyor. Hem işsizler hem de işverenler için büyük bir fırsat olan Proje, dört ay gibi kısa bir sürede Türkiye genelinde 36.680 gibi yüksek bir istihdam talebini ortaya çıkarmayı başarmış bulunuyor.

[İndir]