SPM Seminer: “Kayıtdışı Çalışma ile Yaşam ve İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 11.00-13.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Berker “Kayıtdışı Çalışma ile Yaşam ve İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı bir seminer verecek.

Seminer konusu:

Bu çalışma, ücretli çalışanlar arasında kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti arasındaki bağıntıyı araştırdı. Birlikte değişim analizi kapsamında, 2004-2012 dönemini içeren Türkiye Yaşam Memnuniyet Araştırmasının verileri kullanılarak, Sıralı Probit ve Sıradan En Küçük Kareler yöntemleriyle kayıtdışı çalışmanın çeşitli memnuniyet ölçümlerine etkileri tahmin edildi. Bulgular, kayıtdışı çalışma ile yaşam ve iş memnuniyeti ölçümlerinin birlikte negatif yönde değiştiğini işaret etti. Uygulanan çeşitli ekonometrik yöntemlerde, bu negatif bağıntının sağlam bir şekilde gerçekleştiği gözlendi. Ayrıca, kayıtdışı çalışma ile memnuniyet ölçümleri arasındaki negatif bağıntının cinsiyet, yaş ve eğitim gruplarına göre nasıl değiştiği incelendi. Alt grupların tümünde, bu negatif ilişkinin bulunduğu belirlendi. Ancak bazı memnuniyet ölçümlerinin incelenmesinde, kadınlar, üniversite mezunları ve yaşlılar arasında, kayıtdışı çalışmanın olumsuz etkisinin zayıfladığı yönünde bulgulara ulaşıldı.