SPM Seminer: “Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı”

Burcu Gürcihan Yüncüler, Gönül Şengül, Arzu Yavuz

30 Nisan 2014 Çarşamba günü TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Merkez Bankası'ndan Hatice Burcu Gürcihan Yüncüler "Türkiye'de İşsizlik Oranı için Öncü Gösterge Arayışı” başlıklı bir sunuş yaptı.

Seminer özeti:

Sunumda, işgücü piyasasının mevcut durumunu özetlemek ve tahmin etmek amacıyla, Türkiye’de tarım dışı işsizlik oranı ile ilişkili olabilecek bazı değişkenleri incelenmiştir. Bu kapsamda, iktisadi faaliyetin genel gidişatını, işgücü piyasası koşullarını, iktisadi faaliyete ilişkin beklentileri, kredi koşullarını ve küresel eğilimleri gösteren 72 tane değişken değerlendirmeye alınmıştır. Serilerin bilgi değeri Granger nedensellik testi, bağıntı analizi ve bireysel örneklem dışı tahmin performansı sonuçları esas alınarak ölçülmüştür. Bulgularımıza göre, İktisadi Yönelim Anketi’nde yer alan göstergeler ile küresel iktisadi faaliyetle ilişkili bir takım değişkenler söz konusu üç ölçütü de sağlamaktadır. Bununla birlikte, örneklem dışı tahmin performansına bakılarak seçilen serilerden oluşturulan bileşik endeksin, işsizliğin sadece kendi gecikmeli değerleriyle açıklandığı temel modele kıyasla tahmin performansını iyileştirdiği gözlenmiştir.

Sunuma ulaşmak için buraya tıklayınız.