Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


11 Haziran 2018

SPM’ye göre ekonomide canlanma sebebiyle işsizlikte 0,7 puan azalış görülebilir.

TOBB ETÜ SPM: MART 2018 DÖNEMİNDE YÜZDE 9,9 İLE İŞSİZLİKTE TEK HANEYE DÖNÜŞ GERÇEKLEŞEBİLİR

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 18 Haziran 2018-Pazartesi günü ilan edilecek Mart-2018 dönemi işsizlik oranının, (2018-Şubat dönemine göre) 0,7 puan azalarak yüzde 9,9 oranına yani tek haneye ineceğini tahmin etti. SPM’ye göre Mart-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,9 puanlık düşüşle yüzde 11,6’ya gerileyecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Şubat döneminde gözlenen aşağı yönlü trendin Mart döneminde artarak devam etmesini beklediklerini çünkü Mart döneminde ihracatın (bir önceki döneme göre) yüzde 18, yatırım malları ithalatının yüzde 10 ve hammadde ithalatının yüzde 12 oranında arttığını bildirdi. KAYNAK, bu gelişmelerin ekonomide bir canlanmanın göstergesi olarak yorumlanabileceğini ve işgücü piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını vurguladı.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Haziran-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Mart-2018 dönemine ait 18 Haziranda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 18 Haziran’da açıklanacak Mart dönemi mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 11,5 seviyesine ineceğini tahmin ederken, bu gelişmelere paralel olarak istihdam oranının 0,5 puan artarak yüzde 47,1 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir artışla 5 milyon 675 bin kişi seviyesine çıkmasını öngördü.

SPM: Sanayi istihdamında artış var

Geçtiğimiz ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerinde azalış bekledikleri yönündeki analizlerini hatırlatan SPM, 15 Mayıs tarihinde açıklanan Şubat 2018 dönemi işsizlik oranlarının beklentileri ile bire bir örtüşerek 0,2 puan azaldığını kaydetti. Hem genel hem de tarım dışı işsizlik oranlarının 0,2'şer puan azalarak sırasıyla yüzde 10,6 ve yüzde 12,5 oranlarında seyrettiğini belirten SPM, buna paralel olarak mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan azalarak yüzde 11,6 olarak açıklandığını bildirdi. SPM, sanayi istihdamına ilişkin ise “Şubat dönemi değerine ilişkin tahmin ettiğimiz rakam 5 milyon 579 bin kişi olurken, gerçekleşme 5 milyon 627 bin kişi olmuştur. Tahminlerimize göre Mart döneminde bu sayının 5 milyon 675 bin kişi seviyesine çıkması beklenmelidir” tahminini paylaştı.

Çalışmanın sonuç bölümünde şu değerlendirmede bulunuldu:

“İşsizlik verilerinde Şubat döneminde gözlediğimiz aşağı yönlü trendin Mart döneminde artarak devam etmesi beklenmelidir. Mart döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 18 artarken, yatırım malları ithalatı yüzde 10, hammadde ithalatı yüzde 12 oranında artmıştır. Bu gelişmeler ekonomide bir canlanmanın göstergesi olarak yorumlanabilir ve işgücü piyasasına da olumlu yönde yansıyacaktır. Yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

Kapasite kullanım oranlarından alınan sinyal ne yönde?

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Şubat döneminde geçen yılın aynı ayına göre bir puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde seyrettiği ifade edilen çalışmada, bu rakamın Ocak 2018 dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,4 puan düşük olduğu belirtildi. Şubat 2018’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 81,8 seviyesine, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 73,7’den yüzde 72,4’e indiği; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 79,8’den yüzde 80,6’ya çıktığı anlatılan çalışmada, “Dolayısıyla tüketim ve yatırım malları KKO’larındaki azalma eğiliminin devam ettiği görülürken, ara malları KKO’sundaki azalma eğiliminin yerini artış eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Şubat-2018 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

“SPM: İŞSİZLİK ŞUBAT 2018 DÖNEMİNDE, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 2 PUAN; İŞSİZ SAYISI DA YÜZDE 14 DÜŞTÜ”

SPM’nin çalışmasında TÜİK’in Şubat 2018 genel işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladığı anımsatılarak, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 2,0 puan, Ocak 2018 dönemi işsizlik oranından ise 0,2 puan düşük olduğu bildirildi. İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,0 oranında azaldığına dikkat çekilen çalışmada “Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı da Ocak dönemine göre 0,2 puan azalmış ve yüzde 12,5 seviyesinde seyretmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan düşüktür. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranında Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir” denildi.

İşgücü 31,5 milyon kişiyi geçti

SPM’nin Şubat-2018 dönemi işsizlik verilerine yönelik diğer tespitleri şöyle:

- Şubat döneminde işgücü, Ocak dönemine göre yüzde 0,3 oranında artmış ve 31 milyon 520 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 665 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 30 bin kişi artarak 32 milyon 111 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,1 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,3 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Şubat 2018 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,2 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ocak döneminden 0,1 puan, geçen yılın aynı döneminden ise 0,4 puan yüksektir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı ise Ocak dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artmış ve yüzde 53,2 olarak açıklanmıştır.

- Şubat 2018’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 43 bin kişi artarak 5 milyon 209 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 17 bin kişi artmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Ocak dönemine göre 60 bin kişi artmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 345 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 31 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 376 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Habertürk