Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2018

Pınar Kaynak, Araştırmacı


11 Nisan 2018

SPM, İşsizlikteki Artış Yönlü Eğilimin Ocak 2018’de süreceğini düşünüyor

SPM: İHRACAT VE YATIRIM MALI İTHALATINDAKİ AZALMA DURGUNLUK İŞARETİ; İŞSİZLİK OCAK-2018’DE 0,1 PUAN ARTIP YÜZDE 10,5’E ÇIKABİLİR

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan tek kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 16 Nisan 2018-Pazartesi günü ilan edilecek Ocak-2018 dönemi işsizlik oranının, (2017-Aralık dönemine göre) 0,1 puan artarak yüzde 10,5 oranında gerçekleşeceğini tahmin etti. SPM’ye göre Ocak-2018 döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0,2 puan artarak 12,5’e yükselecek.

SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, işsizlik verilerinde Aralık döneminde gözlenen yukarı yönlü trendin devam etmesini beklediklerini ifade ederek, Ocak-2018 döneminde ihracatın bir önceki döneme göre yüzde 10, yatırım malları ithalatının da yüzde 30 oranında azaldığına dikkat çekti. Bu gelişmelerin ekonomide bir durgunluk yaşandığının göstergesi olduğunu kaydeden Kaynak, “Dolayısıyla, bu göstergelerin Ocak dönemi işsizlik verilerine yansıması şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Nisan-2018 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ocak-2018 dönemine ait 16 Nisan’da ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, 16 Nisan’da açıklanacak Ocak dönemi tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan artarak yüzde 12,5 seviyelerinde gerçekleşmesini beklediğini bildirerek, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,1 puan azalarak yüzde 11,7 seviyesine ineceğini tahmin ettiğini belirtti. SPM, istihdam oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 46,7 düzeyinde gerçekleşmesini, sanayi istihdamının ise ufak bir azalmayla 5 milyon 357 bin kişi seviyesine inmesini beklediğini açıkladı.

Aralık 2017 dönemi işsizlik rakamı, artış yönlü beklentimiz gibi açıklandı

Geçtiğimiz ay yayınladıkları bültende işsizlik verilerinde artış beklediklerini anımsatan SPM çalışmasında, 15 Mart tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2017 dönemi işsizlik oranlarının buna paralel geldiğini vurguladı ve “Hem genel hem de tarım dışı işsizlik oranları 0,1'er puan artarak sırasıyla yüzde 10,4 ve yüzde 12,3 (yüzde 12,4'ten revize) oranlarında seyretmiştir” denildi. SPM, sanayi istihdamını da Aralık dönemi için 5 milyon 453 bin kişi tahmin ettiklerini, gerçekleşmenin 5 milyon 514 bin kişi olduğu ifade etti. SPM çalışmasının Ocak-2018 dönemi tahminlerinin sıralandığı sonuç bölümünde ise şöyle denildi:

“İşsizlik verilerinde Aralık döneminde gözlediğimiz yukarı yönlü trendin devam etmesi beklenmelidir. Ocak döneminde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 10, yatırım malları ithalatı yüzde 30 oranında azalmıştır. Bu gelişmeler ekonomide bir durgunluk olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla, bu göstergelerin Ocak dönemi işsizlik verilerine yansıması şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim, yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir.”

İmalat sektöründe kapasite 1 yıl önceye göre 0,9 puan arttı, 1 ay önceye göre 0,9 puan azaldı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Aralık döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan artarak yüzde 79 seviyesinde seyrettiği anlatılan açıklamada, “Bu rakam Kasım dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,9 puan düşüktür. Aralık 2017’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 84 seviyesine inmiştir. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 75,6’dan yüzde 75’e inerken; ara malları imalatındaki KKO yüzde 80,2’den yüzde 80,3’e çıkmıştır. Dolayısıyla, tüketim malları KKO’sundaki azalma ve ara malları KKO’sundaki artış eğiliminin devam ettiği görülürken, yatırım malları KKO’sunun artıştan azalma eğilimine geçtiği görülmektedir” denildi.

Aralık-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM: “İŞSİZLİK ARALIK 2017’DE BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE ARTIŞA GEÇTİ”

SPM çalışmasında TÜİK’in Aralık-2017 dönemi genel işsizlik oranını yüzde 10,4 olarak açıkladığı, bu oranın bir önceki yılın aynı döneminden 2,3 puan düşükken, Kasım dönemi işsizlik oranından 0,1 puan yüksek olduğuna dikkat çekildi. İşsiz sayısının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında azaldığı anlatılan çalışmada, “Genel işsizlik oranına paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı da Kasım dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 12,3 (yüzde 12,4'ten revize) seviyesinde seyretmiştir. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan düşüktür. Dolayısıyla, işsizlik oranlarında yeniden bir artış olduğu görülmektedir. Genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranlarındaki Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Aralık 2017’de işgücü, Kasım 2017 dönemine göre 0,7 oranında daraldı

SPM’nin Aralık-2017 işgücü verilerine dair diğer değerlendirmeleri ise şöyle:

- Aralık döneminde işgücü, Kasım dönemine göre yüzde 0,7 oranında daralmış ve 31 milyon 579 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,4 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 1 milyon 39 bin kişinin daha işgücüne katıldığını göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 71 bin kişi artarak 32 milyon 88 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,2 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,5 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

- Aralık 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Kasım dönemine göre 0,4 puan düşükken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılım oranı, Kasım dönemi ile aynı kalırken geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artmış ve yüzde 53,2 olarak açıklanmıştır.

- Aralık 2017’de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 43 bin kişi artarak 5 milyon 114 bin seviyesine ulaşırken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam bin kişi artmıştır. Bu değişimlere paralel olarak sanayi sektörü istihdamı Kasım dönemine göre 44 bin kişi artmıştır. Yıllık bazda hem imalat sektöründeki 221 bin, hem de madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe meydana gelen 27 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak 248 bin kişi artmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya (17 Nisan)

Dünya (11 Nisan)