"Kayıtlı İşgücüne Tam Destek" Projesi

"Kayıtlı İşgücüne Tam Destek" Projesi, Denizli’de ilgili yerel aktörler arasında etkileşim, işbirliği ve hareket birlikteliğini sağlayarak yaratılan ‘güçlü diyalog’ ile ‘kayıtlı istihdamın teşviki’ konusunda ‘yenilikçi fikirlerin’ yaratılmasına öncülük etti. Proje ile bir yandan kayıtlı istihdam teşviklerine dikkatler çekilip, bu yönde bilinç düzeyi artırılırken, diğer taraftan web temelli istihdam teşvik platformu, www.istihdamatesvik.com internet sitesiyle istihdam teşviklerinin kullanılması yönünde tüm soruları yanıtlayabilecek yenilikçi bir yöntem geliştirildi.

Dünya örnekleri taraması, tanı çalışması, çalıştay ve rapor hazırlamadan oluşan bu proje, Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Dr. Işıl Kurnaz liderliğinde özel bir ekip tarafından yürütüldü.

Habere ulaşmak için [tıklayınız]