Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Şubat 2017

Pınar Kaynak, Araştırmacı,8 Şubat 2017

SPM’ye göre işsizlik yatay seyrederekyüzde 11,8’lik seviyesini Kasımda da koruyacak

SPM: “EKONOMİDE CANLANMA BELİRTİLERİ VAR; BUNUN İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ EĞİLİMİNİN ÖNÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), 15 Şubat 2017-Çarşamba günü ilan edilecek Kasım-2016 dönemi işsizlik oranının, (2016-Ekim dönemine göre) yatay seyrederek yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

SPM, işsizlikte Ekim döneminde canlanan artış eğiliminin Kasım döneminde durulmasının beklendiğini bildirerek, Ekim döneminde ihracatın yüzde 17, yatırım malları ithalatının yüzde 20, hammadde ithalatının ise yüzde 9 oranında arttığına dikkat çekti ve “Yine aynı dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki döneme nazaran 4,6 puan artmıştır. Tüm bu veriler ekonomide bir canlanma olduğuna işaret etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi. SPM, Şubat-2017 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Kasım-2016 dönemine ait 15 Şubatta ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

SPM, önümüzdeki hafta açıklanacak Kasım dönemi tarım dışı işsizlik oranının 0,1 puan azalarak yüzde 14 seviyesine ineceğini vemevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan azalarak yüzde 13,7 seviyesine gerileyeceğinitahmin etti. İstihdam oranının ise 0,4 puan azalarak yüzde 45,8 düzeyinde gerçekleşeceğini öngören SPM, sanayi istihdamının da ufak bir artışla 5 milyon 290 bin kişi seviyesine geleceğini tahmin etti.

İki önemli istihdam verisi öngörümüzün de üzerinde artarak son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Geçen ay yayınladığı bültende işsizlik verilerindeki artışın Ekim döneminde yeniden canlanmasını beklediği yönündeki tahminini anımsatan SPM, 16 Ocak 2017 tarihinde açıklanan Ekim dönemi işsizlik verisinin öngörülerinin de üzerinde artarak yüzde 11,8 ve tarım dışı işsizlikte yüzde 14,1’e çıktığını ve böylece son 6 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını vurguladı. SPM diğer yandan mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranlarının ise tahminleriyle bire bir örtüşerek yüzde 13,9 oranına çıktığını ve son 6 yılın en yüksek değerine tırmandığını kaydetti ve “Bunlara paralel olarak, istihdam oranı beklediğimiz üzere azalmış ve yüzde 46,2 düzeyinde gerçekleşmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Kasım döneminde ekonomideki canlanma verileri sebebiyle yüzde 11,8 düzeyinde frenlenme bekliyoruz

Kasım dönemine ilişkin tahminlerinin ise Ekim döneminde yeniden canlanan artış eğiliminin frenleneceğine işaret ettiğini belirten SPM, şu değerlendirmede bulundu: “Ekim döneminde canlanan artış eğiliminin Kasım döneminde durulması beklenmelidir. Ekim döneminde ihracatın yüzde 17 oranında arttığı görülmektedir. Diğer yandan yatırım malları ithalatı yüzde 20, hammadde ithalatı ise yüzde 9 oranında artmıştır. Yine aynı dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki döneme nazaran 4,6 puan artmıştır. Tüm bu veriler ekonomide bir canlanma olduğuna işaret etmektedir. Nitekim yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir. “

İmalat sanayisi KKO’larından karışık sinyaller geldi

SPM, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın(KKO), Ekim döneminde; geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktığını ve bu rakamın Eylül 2016 imalat sanayi KKO’dan 0,2 puan daha düşük olduğunu bildirdi. Ekim 2016’da yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,9 düzeyine çıktığını, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 73,2’den yüzde 72,1’e; ara malları imalatındaki KKO’nun ise yüzde 77’den yüzde 76,9 seviyesine indiğini ifade eden SPM, “Dolayısıyla tüketim ve ara malları KKO’larının azalma eğilimine geçtiği görülürken, yatırım malları imalatı KKO’sundaki durağanlığın yerini artış eğilimine bıraktığı görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekim-2016 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşanmıştı?

İŞSİZLİK ORANI EKİM DÖNEMİNDE BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE 0,5 PUAN BİRDEN ARTTI

SPM’nin TÜİK’ce açıklanan Ekim-2016 dönemi işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise Mayıs dönemi itibariyle kendini gösteren ve Eylül döneminde frenlenen yükseliş eğiliminin yeniden harekete geçtiği ifade edilerek; işsizlik oranının bir önceki döneme göre 0,5 puan artarken, tarım dışı işsizlik oranının 0,4 puan yükseldiği kaydedildi ve her iki oranda da son 6 yılın en yükseğine çıkıldığı vurgulandı.

TÜİK, Ekim 2016 genel işsizlik oranını yüzde 11,8 olarak açıklamıştır. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan, Eylül dönemi işsizlik oranına göre ise 0,5 puanlık bir artış göstermiştir. İşsiz sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında bir artış meydana gelmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı ise Eylül 2016’ya göre 0,4 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,5 puan artmış ve yüzde 14,1 oranına çıkmıştır. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi devam etmektedir.

Hem mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, hem de mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan artmış ve sırasıyla yüzde 11,7 ve yüzde 13,9 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar da son 6 yılın en yüksek seviyeleridir.

Ekim döneminde işgücü, Eylül dönemine göre yüzde 0,6 oranında daralmış ve 30 milyon 914 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 oranında bir artış görülmektedir. Bu da 911 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme göre 94 bin kişi artarak 30 milyon 922 bin kişi seviyesine çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,3 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,1 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir.

Ekim 2016 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Eylül dönemine göre 0,4 puanlık bir düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,8 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Eylül dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,8 puan yükselerek yüzde 52,4 seviyesinde seyretmiştir.

Ekim 2016’da imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 16 bin kişi artarak 4 milyon 907 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 5 bin kişi artmıştır. Bu artışlara binaen sanayi sektörü istihdamında Eylül döneminegöre 22 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 123 bin kişilik düşüş ve madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründeki 41 bin kişilik artışa mukabil, sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 81 bin kişi azalmıştır.

[ Notu İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Hürriyet Ankara

Star