Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2015

Pınar Kaynak, Misafir Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,13 Temmuz 2015

-“BU HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK NİSAN-2015 İŞSİZLİK ORANININ 0,7 PUAN AZALIŞLA YÜZDE 9,9 OLMASINI BEKLİYORUZ” - “MEVSİM ETKİLERİNE BAĞLI OLARAK YAŞANAN EKONOMİK CANLANMA, SON 2 DÖNEMDE İŞGÜCÜ VERİLERİNİ İYİLEŞTİRİYOR”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), bu Çarşamba günü ilan edilecek olan 2015 Nisan dönemi işsizlik oranının, (2015 Mart dönemine göre) 0,7 puan azalarak yüzde 9,9’a ineceğini öngördü. İsabetli tahminleriyle tanınan SPM’nin tahmini gerçekleştiği takdirde, Ocak ve Şubat dönemlerinde yüzde 11’in üzerinde ilan edildikten sonra, geçen ay yüzde 10,6’ya indiği açıklanan Mart dönemi işsizlik oranı, Nisan dönemi itibarıyla da yüzde 10’un altına gerilemiş olacak. SPM, mevsim etkilerine bağlı olarak yaşanan ekonomik canlanmanın son 2 dönemdir işgücü verilerini iyileştirdiğini bildirdi.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile misafir araştırmacı Ozan ACAR, TÜİK’ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Temmuz-2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Nisan-2015 ayına ait işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK’in Mart-2015 işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıkladığı hatırlatılan çalışmada, 15 Temmuz 2015-Çarşamba günü açıklanacak Nisan-2015 işsizlik oranının ise 0,7 puan azalışla yüzde 9,9 olacağı öngörüldü. Tarım dışı işsizlik oranının ise 1 puan azalarak yüzde 11,6 seviyesine düşeceği tahmin edildiği, çalışmada “Mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan azalarak yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. İstihdam oranının 0,8 puan artarak yüzde 45,8 seviyesine çıkmasını, sanayi istihdamının ise 5 milyon 261 bin kişi seviyesinde seyretmesini tahmin ediyoruz” denildi.

Mart döneminde başlayan canlanma işgücü verilerine olumlu yansıdı

SPM’nin geçen ayki analizinde, işsizlikteki düşüşün artarak devam etmesinin beklendiği anımsatılan çalışmada, 15 Haziran tarihinde açıklanan Mart dönemi tarım dışı işsizlik oranı ve istihdam oranının SPM’nin tahminleriyle bire bir örtüşerek yüzde 12,6 ve yüzde 45 olarak açıklandığı vurgulandı ve “Benzer şekilde Şubat dönemi itibariyle düşüş trendi göstermeye başlayan işsizlik oranı da, SPM’nin tahminlerine paralel olarak şiddetli bir şekilde düştü ve SPM’nin öngördüğünden biraz daha fazla azalarak yüzde 10,6 olarak açıklandı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranı ise sırasıyla ise 0,2 puan ve 0,1 puan azalarak yüzde 10 ve yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti” denildi.

İşsizlik verilerinde gözlemlenen olumlu seyrin, mevsimsellikten arındırılmış (MEA) işsizlik verilerine de yansıdığı kaydedilen çalışmada “MEA işsizlik oranı Mart döneminde Şubat’a göre 0,2 puan, MEA tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan azalmış ve sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 12,1 seviyelerinde seyretmiştir. Aynı dönemde, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 124 bin kişi artmıştır. Diğer yandan, işsiz sayısında meydana gelen 157 bin kişilik azalmaya paralel olarak mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısında 28 bin kişilik bir düşüş (Şubat’a kıyasla) görülmektedir” denildi.

Dış ticaret verilerindeki canlanma işgücü verilerindeki iyileşmenin işareti

SPM’nin mevsim etkilerine bağlı olarak tezahür eden ekonomik canlanmanın Nisan döneminde güçlenmesini; işgücü verilerinde Mart dönemi itibariyle baş gösteren iyileşmenin Nisan döneminde belirginleşmesini beklediği ifade edilen çalışmada “2015’in ilk çeyreğinde, özel sektör yatırımlarının yüzde 1,9 oranında; yatırım (sermaye malları) ve ara malları ithalatının ise sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 9,6 oranında arttığı görülmektedir. Diğer yandan, Nisan döneminde ihracat yüzde 6,7 oranında genişlemiştir. Tüm bu göstergeler işgücü verilerinin iyileşeceğine işaret etmektedir. Yaptığımız tahminler de bu beklentimizi destekler niteliktedir” denildi.

TÜİK’in geçen ay açıkladığı Mart-2015 işsizlik verileri neler söylüyordu? SPM: MART AYINDA SANAYİ İSTİHDAMI 43 BİN DÜŞTÜ

TÜİK, Mart 2015 genel işsizlik oranını yüzde 10,6 olarak açıklamıştır. Bu oran, Şubat dönemi işsizlik oranına göre 0,6 puanlık bir düşüş göstermektedir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış söz konusudur. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işsiz sayısında yüzde 11,7’lik bir artış meydana gelmiştir. Mart 2014’te yüzde 11,6 olan tarım dışı işsizlik oranı 1 puan artarak yüzde 12,6 olmuştur. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012’den bu yana süregelen artış eğilimi halen devam etmektedir. İşsiz sayısı Şubat 2015 dönemine göre yüzde 4,9 oranında azalarak 3 milyon 69 bin kişi seviyesine düşerken, işgücü artarak 29 milyon 22 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı (İKO) ise yüzde 50,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Şubat dönemine göre 0,3 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artışa işaret etmektedir. İşgücü, Şubat dönemine göre yüzde 0,8 artmış ve 29 milyon 22 bin kişiye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,4’lük bir artış görülmektedir. Bu da 692 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü, bir önceki döneme göre 95 bin kişi artarak 29 milyon 350 bin kişiye çıkmıştır. Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 oranında bir genişleme olduğuna işaret etmektedir. Mart 2015 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 50,4 olarak açıklanmıştır. Bu oran Şubat dönemine göre 0,3 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı ise, Şubat dönemine göre 0,1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık bir artış sergileyerek yüzde 50,9 olarak gerçekleşmiştir. Mart 2015’te imalat sektöründeki istihdam bir önceki döneme göre 44 bin kişi azalarak 4 milyon 945 bin seviyesine düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde sabit kalmıştır. Sanayi sektörü istihdamında ise Şubat dönemine göre 43 bin kişilik bir düşüş meydana gelmiştir. Yıllık bazda imalat sektöründe 41 bin kişilik, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektöründe 17 bin kişilik gerçekleşen azalışa paralel olarak sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 57 bin kişi azalmıştır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” (KKO), Mart döneminde geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 72,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam Şubat 2015 imalat sanayi KKO’dan 0,4 puan düşüktür. Mart 2015’te yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 73,9’a yükselmiştir. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde 70,1’den yüzde 69,9’a; ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 74,9’dan yüzde 73,6’ya düşmüştür. Dolayısıyla, ara malları imalatında KKO’da; Temmuz-2014 itibariyle, tüketim malları imalatında ise Kasım 2014 itibariyle baş gösteren düşüş eğilimi devam etmektedir.

İşgücünün artarak 28 milyon 803 bin kişi olduğu kaydedilen çalışmada “İşgücüne katılım oranı (İKO) ise yüzde 50,1 olarak açıklanmıştır. Bu oran Ocak dönemine göre 0,1 puanlık bir artışa, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puanlık bir artışa işaret etmektedir. Bu da 979 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına gelmektedir” denildi. Şubat 2015’te toplam işgücüne katılım oranının (İKO) yüzde 50,1 olarak açıklandığı ifade edilen çalışmada “ Bu oran Ocak dönemine göre 0,1 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı ise Ocak dönemine göre 0,3 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir artış sergileyerek, yüzde 50,9 olarak gerçekleşmiştir” denildi. Sanayi istihdamında ise Ocak dönemine göre 2 bin kişilik artış, yıllık bazda ise toplam 8 bin kişilik düşüş görüldüğü kaydedildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Bugün

Cumhuriyet

Dünya

Hürriyet

Milliyet

Yeni Şafak

Milliyet.com.tr

YeniŞafak.com