SPM Seminer: “Türkiye'de Zaman Açığı ve Yoksulluk: Yeni Bir Perspektif”

29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 15.00-17.00 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emel Memiş “Türkiye'de Zaman Açığı ve Yoksulluk: Yeni Bir Perspektif” başlıklı bir seminer verdi.

Seminer konusu:

Resmi yoksulluk sınırı hesaplamalarında, asgari refah düzeyine erişim için gerekli ihtiyaçların karşılanmasında hane içi üretimin katkısı göz ardı edilmektedir. Yoksulluğun standart ölçüm yöntemleri zımni olarak tüm hanelerin ve fertlerin, hane içinde karşılanan ihtiyaçları yerine getirmek için gerekli zamana sahip olduğunu varsaymaktadır. Ancak pek çok nedenle bazı hanelerin bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeterli zamanı olmayabilir ve ‘zaman açıklarıyla’ karşı karşıya kalabilmektedir. Zaman açığı olan ve piyasadan ikame mal ve hizmetleri satın alarak kapatabilecek güce sahip olmayan hanelerin başetmeleri gereken güçlükler resmi ölçümlere yansımamaktadır. Bu amaçla, Türkiye’de yoksulluğun daha kapsamlı ve açıklayıcı bir ölçümünü gerekli tüketim düzeyi ve gerekli hane içi üretim zamanını hesaba katarak iki boyutlu bir ölçüm geliştirimiştir. Bu çalışmada yeni yöntem, bulguları ve politika çıkarımları sunulmaktadır.