Sayan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalıştayı için Torino’daydı

SPM Direktörü Serdar Sayan, European Training Foundation (ETF) tarafından 6-7 Şubat 2013’de Torino’da düzenlenen “AB Adayı Ülkelerin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Stratejileri” konulu bir çalıştaya katıldı.

Çalıştayda Sayan, Türk işgücü piyasasının görünümü hakkında bilgi verdi ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sundu. Ayrıca Sayan, projeksiyonlar yardımıyla, Türk işgücü piyasasının gelecekteki görünümüyle ilgili tahminlerde bulunarak etkinliğe katkıda bulundu.

Sayan konuşmasında Türkiye’deki 4 temel soruna değindi. Bu sorunlar; kırdan kente göçün tamamlanmamış olması, eğitim seviyesinin düşük olması, kadınların yeteri kadar işgücüne katılamıyor olması ve kayıtdışılık olarak sıralandı. Türkiye’deki genel eğitim düzeyinin 6 yıl çalışan işgücünün ise 7 yıl olduğuna değinen Sayan, eğitim seviyesinin artmasıyla kayıtdışılığın azalacağını belirtti. İşgücü piyasasının gelecekteki görünümüne yönelik tahminlerinden bahsettiği konuşmasını insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik strateji önerileri sunarak bitirdi.