Sayan SDE-EAD tarafından düzenlenen İktisat Seminerleri Dizisi'nde konuştu

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan 30 Mayıs 2012 tarihinde Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Ekonometrik Araştırmalar Derneği (EAD) tarafından düzenlenen İktisat Seminerleri Dizisi'nde konuştu.

Birçok katılımcının olduğu İktisat Seminerleri Dizisi’nde sunum yapan Sayan, yolsuzluğun doğası gereği gözlenemeyen bir faaliyet olduğunu ve bunun da büyük ölçekli yolsuzlukların yaygınlığını ve boyutlarını ölçmeyi zorlaştırdığını söyledi. Dünya Bankası tarafından WGI (World Governance Indicators) adı altında yayınlanan, değişik ülkeler için yolsuzluğun derecesini ve yaygınlığını gösteren yolsuzluk kontrol endeksinin ve mevcut bazı diğer yolsuzluk-algı endekslerinin, son yıllarda küçük çaplı yolsuzlukların ölçülmesinde kullanılmaya başlandığından bahsetti. Sayan, bir ülkenin ekonomik büyümesi ile o ülkede yolsuzluğun görülme sıklığı arasındaki güçlü negatif korelasyona dair bir fikir birliği oluştuğunu ancak, literatürdeki analiz sonuçlarının kullanılan yolsuzluk endeksine göre değişiklik gösterdiğini ve bu sonuçlara dayalı standart politika önerileri üretmenin de güçleştiğini belirtti. Sayan, var olan yolsuzluk ölçümlerinde, gözlenemeyen fenomenlerin boyutlarını, gözlemlenebilir göstergeler üzerinden yapılan çıkarsamalar yoluyla kestirme yaklaşımına dayalı bir iyileştirme yapılıp yapılamayacağını da tartıştığı konuşmasında, yolsuzluğun olumsuz ekonomik etkilerini daha iyi anlamak için mevcut yolsuzluk ölçümlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sayan ayrıca bu konuda yaratıcı biçimde tasarlanacak yeni ölçüm tekniklerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

GG/31-05-12    İBA/31-05-12