Mesleki Eğitime Yatırım Yapan Ülkeler, Krizde Daha Az İstihdam Kaybına Uğradı

Mesleki eğitime yatırım yapan ülkelerin, halen yaşanmakta olan ekonomik krizde daha az istihdam kaybına uğradıkları iddia edildi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Uzmanı Ozan Çakmak, geçmişten bu yana mesleki eğitime büyük önem veren Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde işsizlik oranlarının nispeten düşük kalmasını buna örnek gösterdi.

TOBB ETÜ Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi (TOBB ETÜ-SPM), mesleki eğitimin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmaların ön bulgularını politika yapıcı ve akademisyenlerle paylaşılması için düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma hedefiyle Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile Koç Topluluğu’nun “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” proje grubu, 2010 tarihinde ‘Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi’ni başlatmıştı. Bu proje çerçevesinde düzenlenen ve ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantı 13 Şubat 2012 tarihinde TOBB ETÜ-SPM’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Mesleki eğitimin kalitesini yükseltmek üzere atılabilecek adımların tartışıldığı toplantıda, Türkiye’nin dört bir yanında saha araştırmaları ile belirlenen okul-sanayi işbirliği başarı örnekleri de masaya yatırıldı ve bu başarı hikayelerinin ardında yatan nedenler de irdelendi. Daha sonra kamuoyu ile de paylaşılacak olan araştırma bulgularının, mesleki eğitimin kalitesini yükseltmede kritik öneme sahip olabileceği belirtildi.

Tartışmalar sırasında gündeme gelen bir gözlem dünyada yaşanan ekonomik krizin mesleki eğitimin aslında çok maliyetli olmadığını herkese gösterdi. Mesleki eğitimin topluma sağladığı katkıların eğitimin maliyetini düşürdüğünü vurgulayan ILO uzmanı Ozan Çakmak, devam eden ekonomik krizde ulaşılan işsizlik oranlarının, mesleki eğitime çok yatırım yapan Almanya, Avusturya gibi ülkelerde diğer Avrupa ülkelerinden daha düşük seyrettiğine dikkat çekti.

TOBB ETÜ SPM Müdürü ve Mesleki Eğitimde Kalite Projesi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan ise mesleki eğitimin kalitesine yönelik olumsuz algının hemen hemen bütün ülkelerde gözlenen ortak bir sorun olduğunu ifade ederek, bu algıyı değiştirmenin çok zor olduğunu bildirdi. Sayan sorunun çözümü için, mesleki eğitim sayesinde elde edilecek kazanç beklentisinin genel eğitimden elde edilecek kazanç beklentisini aşması gerektiğini, bunun da sanayideki ara eleman ihtiyacının yoğunluğunu yansıtacak bir ücret politikası sayesinde olabileceğini söyledi.

TOBB ETÜ-SPM ev sahipliğinde düzenlenen “Meslek Eğitiminde Kalite Toplantısı”na konuyla yakından ilgili toplam 33 uzman, akademisyen ve bürokrat ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi temsilcileri katıldı. Katılanlar arasında, YÖK Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Durmuş Günay, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Kavak, ODTÜ İktisat Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Ercan, MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Necdet Kenar gibi tanınmış isimler de yer aldı.

 


İlgili Haberler

Milliyet Ankara Gazetesi

Bugün Gazetesi

Pusula Gazetesi