UMEM Beceri’10 İKÖ üyesi ülkelerin temsilcilerine tanıtıldı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, TOBB İkiz Kuleler'de İslam Kalkınma Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerden gelen üst düzey bürokratlar ve özel sektör temsilcilerine tanıtıldı. Endonezya, Fas, Filistin, Kamerun, Kırgızistan, Mısır, Senegal, Tunus’tan gelen temsilcilerin katılımlarıyla 11-13 Ocak 2012 tarihleri arasında Genç İstihdamını Geliştirmek İçin Beceri Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış oturumunda TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, ''İşsizlik genellikle ülkelerin yapısal sorunlarından ileri gelse de işsizliğin en temel sebebinin mesleksizlik olduğu aşikârdır'' diye konuştu. Faik Yavuz, işsizliğin sadece Türkiye'nin değil, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin başlıca sorunları arasında olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık Ata, ''Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz bir kez daha göstermiştir ki önümüzdeki süreçte işsizliğin azaltılması ve istihdamın geliştirilmesi ülkelerin çözmesi gereken sorunlar listesinin ilk sırasında yer almıştır'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Açıkgöz, tüm dünyada mesleki ve teknik eğitimin giderek önem kazandığını belirterek, eğitimin okul-kurum-sektör işbirliği içerisinde katılımcı bir anlayışla yapılmasının ve kalitesinin sürekli iyileştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Direktörü Dr. Savaş Alpay da yaptığı konuşmada, 2008-2009 yıllarında mali bir kriz yaşandığını ve işsizliğin en önemli sorun olarak karşılarına çıktığını belirterek, gençler arasında yüksek olan işsizlik oranının daha da arttığını söyledi. Alpay, İslam Kalkınma Bankasının da desteklediği UMEM Beceri’10 projesinin gençler arasındaki işsizliği azaltmak için çok etkili olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarından sonra UMEM Beceri’10 Projesi, TOBB ETÜ Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof.Dr. Serdar Sayan tarafından ayrıntılı bir biçimde tanıtıldı. Tanıtımdan etkilenen değişik ülke temsilcileri projeyi kendi ülkelerinde de uygulamak istediklerini belirterek TOBB ETÜ SPM'nin yardımına minnettar kalacaklarını bildirdiler.

Daha sonraki oturumlarda ülke deneyimleri paylaşıldı. Çalıştayın son oturumunda ise tüm katılımcı ülkeler için öneriler tartışıldı.

Üç gün süren çalışma ziyareti sonunda bir konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Arap Baharı olarak bilinen sürecin İslam dünyasının çehresini değiştirdiğini, işsizlik probleminin Arap Baharı sürecini tetikleyen en önemli nedenlerden olduğunu kaydetti.

Doğal kaynakların halkı değil, devletleri zenginleştirdiğini ve işsizliğe çare olmadığını, işsizliğe çarenin kaynağının ticaret ve girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ''Risk üstlenecek, geleceğe yatırım yapacak müteşebbislere ihtiyacımız var. Girişimci orta sınıfı oluşturmalıyız. Fakat insan kaynağının yarısını kullanarak zenginleşemeyiz. Kadınların iş hayatına katılmasını ve girişimciliğini teşvik etmeliyiz'' dedi.

İşsizliğin Türkiye için de çözülmesi gereken sorunların başında geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ''Ülkemizde hala 2,4 milyon işsiz var. İşadamlarımıza sorduğumuzda eleman ihtiyaçları olduğunu söylediler. İşsiz çok ama nitelikli eleman yok. Bu sorunu çözmek, işsizlerimize nitelik kazandırmak, nitelikli işgücü yaratmak amacıyla UMEM Beceri 10 Projesini başlattık'' diye konuştu.

İşsizlik sorununu çözmeye kararlı olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sanayide başlattıkları kursları, hizmetler sektörüne de yayacaklarını, yatırım ortamının iyileştirilmesi, organize sanayi bölgeleri, ulaştırma, ticaret borsaları gibi alanlarda deneyimlerin paylaşıldığı eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

UMEM Beceri'10 projesinin diğer İslam Kalkınma Örgütü üyesi ülkelere uygulanması amacıyla önümüzdeki dönemde TOBB öncülüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çalışmaların başlaması hedefleniyor.

İlgili Haberler

Dünya Gazetesi

Sonsöz Gazetesi

Hürses Gazetesi

Yeni Gazetem Ege Gazetesi

Günboyu Gazetesi