TOBB ETÜ SPM, Eskişehir’de “Eğitimli İşsizlik” Toplantısı’nda

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24-30 Nisan arasında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “J.O.B. Project” (Jackpot of The Bachelor) (Mezuniyetin İkramiyesi: Eğitimli İşsizlik!) adlı projeye katıldı. Proje Avrupa Birliği 2020 Stratejisi (EU 2020)’nin ekonomik boyutunda girişimcilik ve yeniliğe dayalı bir bilgi toplumunun oluşturulması, sosyal boyutta ise bilgi toplumunda yaşamak ve çalışmak için eğitim ve mesleki eğitimin sağlanması, aktif istihdam politikasının geliştirilmesi kriterleri doğrultusunda istihdam yaratmayan büyüme, desteklenmeyen girişimcilik, kalifiye olmayan işgücünden kaynaklı oluşan ‘Eğitimli İşsizlik’ problemine çözüm üretmek temelinde oluşturulmuştur.

Projeye Almanya, Bulgaristan, İtalya, Litvanya, Letonya ve Polonya’dan gelen katılımcıların yanı sıra Türkiye’den de Bayram Akbaş (MYK), Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman (Ankara Üni.), Elif Akbostancı (ODTÜ), Prof. Dr. Ender Suvacı (Anadolu Üni.), Gözde Gülören (TEPAV), Doç. Dr. Kemal Biçerli (MEB), Prof. Dr. Mustafa Özer (Anadolu Üni.), Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu Üni.), Oya Bumin (AB Ulusal Ajans), Zeynep Aydemir Koyuncu (AB Türkiye Delegasyonu) katıldılar. TOBB ETÜ SPM’den ise Direktör Prof. Dr. Serdar Sayan, Ar-Ge Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırmacı Damla Marangoz katıldılar.

Proje kapsamında "Eğitimli İşsizlik" başlığıyla sunum yapan İdil Bilgiç Alpaslan "Eğitimli işsizlik her yerde sorun teşkil etmeye devam ediyor. İşsizlik riskini azaltmak için eğitim alan gençler işsiz kaldıklarında, bunun sosyal yansımaları oluyor. En bilinen ve yakın tarih örnek Arap Baharı'dır. Dünya Bankası'na göre bölgedeki beceri uyumsuzluğu da önemli bir sorun. Gelişmiş ülkelerde bile beceri uyumsuzluğunun çok olduğu yerlerde işsizlik daha yüksek. Eğitimli işsizliği azaltmak için, eğitim planlarını ekonomideki beklentilere uyumlu hale getirmek gerekiyor. Eğitime yatırım yapmak, büyümeyi ve iş yaratımını destekleyecek" diye belirtti.

“Kalifiye Olmayan İşgücü” oturumunda sunum yapan Damla Marangoz, kalifiye olmayan işgücünün eğitimli işsizlikle bağlantılı olduğunu; eğitimli işsizlerin sayısı arttıkça, eğitimsiz işsizlerin kendi beceri setlerini geliştirmeye yönelik eğitimlere katılmakta isteksizleştiğini vurguladı. UMEM Beceri’10 Projesi’nin deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Marangoz, işsizleri cezbetmeye yönelik bir çok teşvikin olduğu bu projede bile kursiyer bulma sıkıntısı çekilmesinin anlaşılmasının zor olduğunu söyledi. Marangoz, piyasanın ihtiyaç duyduğu kalitede kalifiye eleman yetiştirebilmek için yapılacak eğitimlerin başarıya ulaşabilmesi için eğitimli işsizliğe çözüm olabilecek politikaların da paralel olarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Desteklenmeyen Girişimcilik" başlıklı sunumu ile Gözde Gülören "Girişimcilikten esas anlamamız gereken yeni fikirlerin bulunması, yayılması ve uygulanmasıdır. Böylece kaynakların daha düşük üretkenlik alanlarından daha yüksek üretkenlik alanlarına aktarımı mümkün oluyor. Yeni endüstriler doğuyor, yeni ürünler üretiliyor, ekonomik büyümeye katkı, istihdama katkı sağlanıyor. Bu yüzden girişimciliğe yönelen kamu kaynaklarının ve bu kaynakların etkinliğinin arttırılması, girişimcilerin bankacılık sektörünün sunduğu finansman kaynaklarına daha kolay erişmesi, risk sermayesi, melek yatırımcı ağı gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi, iş kurma süreçlerinin kolaylaştırılması ve özel sektöre yapılan yurt içi kredilerinin artırılması gerekiyor. Böylelikle eğitimli gençler daha sağlam ve kolay adımlarla girişimci olabilecekler ve istihdam sağlanacaktır" dedi.

“İstihdam Yaratmayan Büyüme” oturumunda yaptığı sunumla toplantının kapanışı yapan Prof. Dr. Serdar Sayan ise istihdam yaratmayan büyüme olgusunun bir efsane mi yoksa gerçek mi olduğunu tartıştı. Büyümenin zaman içerisinde mesleklerin ekonomideki dağılımında bir değişikliğe yol açtığını vurgulayan Sayan, artan hobi aktivitesi talebinin iş arayanların hizmetler sektörüne yönelişinin önemli bir itkisi olduğunu belirtti.