Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Haziran 2012

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü

15 Haziran 2012

TOBB ETÜ-SPM, Mart 2012 işsizlik rakamını yorumladı:

“İstihdam ve kapasite kullanımındaki artışlar, önümüzdeki dönem büyüme olacağının işareti”

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı yönündeki beklentisini koruyor. SPM, yüzde 9,9 olarak açıklanan ve son 8 yılın en düşük mart ayı işsizliği rakamını imalat sanayisi kapasite kullanım oranındaki artışla birlikte değerlendirerek, istihdamdaki artışın da dikkate alınmasıyla, önümüzdeki dönemde sanayide büyüme olacağı beklentisini koruduğunu bildirdi.

TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil BİLGİÇ ALPASLAN’ın hazırladığı ve Mart 2012 ayına ilişkin verilerin değerlendirildiği 'Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri' adlı çalışmada; firmaların TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Mart ayında yüzde 73,1 olduğu ve bu rakamın Şubat 2012’ye göre 0,2 puan yüksek ancak geçen yılın aynı döneminden 0,1 puan düşük olduğu anlatıldı. Kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya göre yüzde 0,27’lik bir artış, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,14’lük düşüş gözlendiği ifade edilen çalışmada, yavaşlamış olsa da 2009 yılı ikinci yarısında başlayan sanayideki toparlanma eğiliminin devam ettiği belirtildi.

Kapasite kullanım oranı artışları büyüme eğilimini destekledi

Mart 2012’de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 2,9 puan artarak yüzde 72,7 olduğu; tüketim malları imalatının yüzde 71,9’dan yüzde 71,5’e ve ara malları imalatının ise yüzde 76’dan yüzde 74,8’e indiği anlatılan çalışmada, iki alt sektörde kapasite kullanımı azalırken imalat sanayinde kapasite kullanımı artışı görülmesinin, büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi. Çalışmada “İmalat sanayi genelinde ve yatırım sektöründe bir önceki aya göre artan kapasite kullanım oranları, sanayideki büyüme eğilimini desteklemiştir” görüşü dile getirildi.

Kapasite kullanım oranının ekonomideki kaynakların tam istihdamına ne kadar yaklaşıldığını ve potansiyelin ne kadarının kullanıldığını gösterdiği, tam kapasiteye olan uzaklık ile işsizlik arasında gözle görünen ve kayda değer bir ilişki olduğu anlatılan çalışmada, “Kapasite kullanımında görülen değişimler daha azken, işsizlik oranında göreli olarak daha çok değişiklik olması; iki seri arasındaki makası tekrar açmıştır” değerlendirmesinde de bulunuldu.

[İndir]


İlgili Haberler

Hürriyet Daily News Gazetesi

Anadolu Manşet Gazetesi

Bursa Kent Gazetesi

Bursa Yeni Dönem Gazetesi

Gündem Gazetesi

Hakimiyet Gazetesi

Kayseri Yeni Sabah Gazetesi

Son An Gazetesi

Son Söz Gazetesi

Yeni Meram Gazetesi

24 Saat Gazetesi

Haberx.com

Haberler.com

Beyaz Gazete


İBA/15-06-2012 DM/15-06-2012