Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Mayıs 2012

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü

15 Mayıs 2012

TOBB ETÜ-SPM, Şubat 2012 işsizlik rakamını yorumladı:

“Kapasite kullanımı ile işsizlik oranı arasındaki makasın açılması, dönemsel yavaşlamaya işaret”

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), TÜİK’in açıkladığı yüzde 10.4’lük Şubat 2012 işsizlik rakamını kapasite kullanımı açısından yorumladı. SPM, kapasite kullanımı oranı ile işsizlik oranı arasındaki makasın açıldığına dikkat çekerek, bunu dönemsel yavaşlamanın işareti olarak gördüklerini bildirdi.

Yılın ikinci ayındaki işsizlik oranının son 8 yılın en düşük Şubat ayı işsizlik rakamı olduğunu belirten SPM, bunun ardında 2009 yılından beri yıllık bazda azalan işsiz sayısı ile imalat ve alt yapı hizmetleri sektörlerindeki artan istihdam rakamlarının yattığını bildirdi. Geçen yılın Şubat ayına göre 1,1 puan daha düşük olan işsizlik rakamının 2011 yılı işsizlik rakamı ortalamasından 0,6 puan yüksek olduğuna dikkat çeken SPM, imalat sanayi genelinde ve alt sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının bir önceki aya göre düştüğünü ve sanayideki büyüme eğiliminin yavaşladığını ifade etti.

Kapasite kullanımı düşüyor ama toparlanma sürüyor

TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç ALPASLAN’ın hazırladığı ve Şubat 2012 ayına ilişkin verilerin değerlendirildiği 'Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri' adlı çalışmada; sanayinin ana itici gücü olan imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO), Şubat ayında yüzde 72,9 olduğu hatırlatıldı. Bu rakamın Ocak 2012 imalat sanayi KKO’dan 1,8 puan, geçen yılın aynı döneminden ise 0,1 puan düşük olduğuna dikkat çekilen çalışmada, “Kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya göre yüzde 2,41, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,14’lük düşüş gözlenmiştir. Sanayide yıllık bazda az da olsa bir daralma yaşanmıştır. Ancak toparlanma eğilimi yavaşlamış olsa da devam etmektedir” denildi.

Yaz aylarında sanayide genişleme beklentimizi koruyoruz

Kapasite kullanım oranının ekonomideki kaynakların tam istihdamına ne kadar yaklaşıldığını ve potansiyelin ne kadarının kullanıldığını gösterdiği ifade edilen çalışmada “Tam kapasiteye olan uzaklık ile işsizlik arasında gözle görünen ve kayda değer bir ilişki vardır. Son birkaç ayda iki seri arasındaki makas tekrar açılmıştır. Bu durumun ardında, azalan işsizlik oranlarına karşın düşmekte olan kapasite kullanım oranları yatmaktadır. İmalat sanayi genelindeki ve alt sektörlerdeki kapasite kullanım oranlarının azalması, dönemsel bir yavaşlamaya işaret etmekte ancak büyüme eğilimi yavaş da olsa sürmektedir. İstihdamdaki artışın devam ettiği de göz önünde bulundurulduğunda, bahar ve yaz ayları için sanayide genişleme beklentisi sürmektedir” görüşü dile getirildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Sözcü Gazetesi

Başkent Gazetesi

Milat Gazetesi

Hürses Gazetesi

Haberx.com


DM/16-05-2012 İBA/16-05-2012