Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2012

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü

16 Nisan 2012

"Sanayide bu yılın ikinci çeyreğinde genişleme beklenebilir"

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), imalat sanayi ve alt sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarının azalmasının dönemsel bir yavaşlamayı göstermesine rağmen eğilimin artış yönünde olduğunu belirterek; işsizlikteki azalma eğilimiyle beraber değerlendirildiğinde bu durumun 2012’nin ikinci çeyreğinden itibaren sanayide olası bir genişlemeye işaret ettiğini bildirdi.

TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan’ın hazırladığı ve Ocak 2012 ayına ilişkin verilerin değerlendirildiği 'Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri' adlı çalışmada; TÜİK’in açıkladığı yüzde 10,2’lik Ocak 2012 işsizlik oranının son 8 yılın en düşük Ocak ayı işsizlik oranı olduğu ve geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan daha düşük çıktığı bildirildi. Çalışmada, bu rakamın ardında 2009 yılından beri yıllık bazda azalan işsiz sayısı ile imalat ve alt yapı hizmetleri sektörlerindeki artan istihdam rakamlarının yattığı vurgulandı.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı”nın (KKO) ise Ocak ayında yüzde 74,7 olduğu kaydedilen çalışmada, “Bu rakam, bir önceki aya göre 0,8 puan daha düşükken geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,1 puan daha yüksektir. Kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında azalma yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,13’lük artış gözlenmiştir. Sanayide aylık bazda daralmaya karşın, yıllık bazda az da olsa iyileşme vardır. Toparlanma eğilimi sürmektedir” denildi.

Ocak 2012’de imalat sanayinin alt ana dallarında kapasite kullanım oranlarının bir önceki aya göre tüketim malları imalatında yüzde 74,1’den 72,7’ye, yatırım malları imalatında 1,8 puan düşerek yüzde 73,3’e ve ara malları imalatında yüzde 77,1’den 76,9’a indiği ifade edilen çalışmada “Her ne kadar imalat sanayi genelinde ve alt sektörlerinde kapasite kullanım oranları bir önceki aya göre düşmüş olsa da, sanayi genelindeki toparlanma eğilimi sürmektedir” denildi.

Ocak 2012’de imalat sektöründeki istihdamın bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 4 milyon 358 bine düştüğü, geçen yılın aynı ayına göre ise 11 bin kişilik artış gerçekleştiğine dikkat çekilen çalışmada, madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetlerindeki istihdam değişimleri de göz önünde bulundurulduğunda, sanayideki toplam istihdam artışının yıllık bazda 29 bin olarak kaydedildiği anlatıldı.

[İndir]