Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Ocak 2012

İdil Bilgiç Alpaslan, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü

16 Ocak 2012

"İşsizlikteki küçük artışa rağmen sanayideki toparlanma sürüyor"

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Ekim ayında işsizlik oranında küçük bir artış yaşanmasına rağmen, sanayideki genel toparlanma eğiliminin sürdüğünü bildirdi. TOBB ETÜ-SPM Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan’ın hazırladığı ‘Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri’ adlı çalışmada; gerek imalat sanayi genelinde, gerek tüketim ve ara malları imalatı sektörlerindeki kapasite kullanım oranlarında gözlenen artışların, üretimdeki büyümeye işaret ettiği bildirildi. Ara malı imalatı sektöründe yüzde 79’a çıkan kapasite kullanım oranının, imalattaki büyümenin göstergesi olduğunu ifade eden Alpaslan; tüketim malları imalatı sektörü kapasite kullanım oranında sene başından beri görülen artışın da bu göstergeyi destekler nitelikte görüldüğünü kaydetti.

Çalışmada; sanayinin ana itici gücü olarak bilinen imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO)”nın Ekim ayında yüzde 77 olduğu belirtildi. Bu rakamın bir önceki aya göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan daha yüksek olduğuna dikkat çekilen çalışmada, sanayinin genelinde kapasite kullanım oranlarında bir önceki aya göre yüzde 0,1 büyüme yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,25’lik artış gözlendiği ifade edildi. Çalışmaya göre tüm bu sonuçlar, sanayideki toparlanmayı yansıtıyor.

Çalışmada imalat sanayisindeki gelişmeler ve istihdam eğilimleri arasındaki ilişki de analiz edildi. Eylül ayında olduğu gibi ekim ayında da, tüketim sektörüne bağlı bir büyüme ile toparlanmasını sürdüren imalat sanayisinin, işsizliğin düşük seyretmesinde rol oynamaya devam ettiği sonucuna ulaşıldı. Çalışmada, sanayideki toplam istihdam artışının yıllık bazda 159 bin olarak kaydedildiği vurgulandı.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya Gazetesi

Hürriyet Ankara Gazetesi

Zaman Gazetesi

Yeni Asır Gazetesi

24 Saat Gazetesi

Hürses Gazetesi

İl Gazetesi Ankara

Kırmızı Beyaz Gazetesi

Odak Gazetesi

Yarın Gazetesi

Yeni Adana Gazetesi

Yeni Devir Gazetesi

Yeni Gazetem Ege

Haber3.com

Haberciniz.biz

Haberx.com

İş'te Kobi

Yeni Meram Gazetesi