Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Eylül 2012

Damla Marangoz, Araştırmacı

17 Eylül 2012

"Tüketim Malları Üretimindeki Kapasite Artışı, İşsizliğin Yüzde 8’e Düşmesinde Önemli Rol Oynadı"

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (SPM), yüzde 8 olarak açıklanan Haziran 2012 ayı işsizlik rakamlarını yorumladı. TOBB ETÜ-SPM, Haziran ayında tüketim malları üretiminde yaşanan 1.3 puanlık kapasite artışının, yatırım ve ara malları imalatı sektöründeki kapasite düşüşlerini nötrlediğini ve bunun işsizliğin azalmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

TOBB ETÜ-SPM Araştırmacısı Damla MARANGOZ tarafından hazırlanan ‘Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri’ başlıklı araştırmada, 1 senedir sanayi ve diğer sektörlerde yaşanan istihdam artışları sonucu, 8 yılın en düşük işsizlik rakamı olan yüzde 8’in gerçekleştiği bildirildi. Haziran 2012’de imalat sektöründeki istihdamın, bir önceki aya göre 6 bin kişi azalarak 4 milyon 432 bine gerilediği, geçen yılın aynı ayına göre ise imalat istihdamında 81 bin kişilik artış gözlendiği anlatılarak “Madencilik ve taş ocakçılığı ile altyapı hizmetlerindeki istihdam değişimleri de göz önünde bulundurulduğunda, sanayide yıllık bazda toplam 64 bin kişilik istihdam artışı kaydedilmiştir” denildi.

Araştırmada daha sonra Haziran ayına ilişkin işsizlik rakamı ile imalat sektöründe aynı ay öngörülen kapasite kullanım oranları arasındaki ilişki incelendi. Sanayinin ana itici gücü olan imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan ve yöneticilerin gelecek döneme dair beklentilerini gösteren “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranının (KKO)”, Haziran ayında Mayıs ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,3 olduğu vurgulanan araştırmada, sanayide toparlanma eğiliminin imalat sanayi genelinde devam ettiği anlatıldı.

"Tüketime yönelik imalattaki artış, diğer sektörlerdeki kapasite azalışını dengeledi"

Haziranda ‘yatırım malları imalatı alt sektörü’ndeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 1 puan düşerek yüzde 72,5; ‘ara malları imalatı alt sektörü’ndeki kapasite kullanım oranının da bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 77 olduğuna dikkat çekilen araştırmada, “Bu düşüşlere rağmen ‘tüketim malları imalatı alt sektörü’ndeki kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 73,2 olmuştur. Her ne kadar yatırım malları imalatı alt sektöründe ve ara malları imalatı alt sektöründe kapasite kullanım oranlarında düşüş yaşansa da, tüketim malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanımının artması imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranlarını çok değişmemesini ve dolayısıyla imalat sanayinde büyüme eğiliminin devam etmesini sağlamıştır” denildi.

"İmalat sanayisindeki büyüme beklentisi sürüyor"

Araştırmanın sonuç bölümünde ise şunlar kaydedildi: “İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının değişmemesi ve imalat sektörü dışındaki sektörlerin istihdam yaratma kapasitelerinin artması sonucu, Haziran 2012 işsizlik oranı (yüzde 8), hem geçen aya göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre düşerek son 8 yılın en düşük işsizlik oranı olmuştur. İmalat sanayi alt sektörlerindeki değişimlerinin birbirini nötrlemesi ile birlikte işsizlik oranındaki düşüş yaşanmasında imalat sanayindeki gelişmeler de etkili olmuştur. Bu sebeple imalat sanayinde büyüme beklentisi sürmektedir.”

[İndir]


İlgili Haberler

Hürses

Ticari Hayat

Kayseri Yeni Sabah

24 Saat

Yeni Devir

Yeni Devir

Yeni Olay

Ege'de Bugün

Haberx.com

Haberyurdum.com

Haberciniz.biz

Medya73.com