SPM AR&GE Koordinatörü Bilgiç-Alpaslan, ETF’in Arnavutluk’ta düzenlediği Bölgesel Seminer’de Sunum Yaptı

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü İdil Bilgiç Alpaslan, European Training Foundation (ETF)’ın 15-16 Mart 2012 tarihlerinde Tiran’da (Arnavutluk) düzenlediği Bölgesel Seminer’de bir sunum yaptı. Balkanlar, İsrail ve Türkiye’den birçok katılımcının olduğu “Sosyal İçerme İçin Mesleki Eğitim: Kavramsallaştırmadan Eylemlere” konulu seminerin panel oturumunda, Açık Toplum Enstitüsü’nden Kate Lapham, Eğitim Reformu Girişimi’nden Batuhan Aydagül, Barselona Üniversitesi’nden Sandra Plaza ve Birleşmiş Milletler’den Daniela Zampini ile birlikte konuşan Bilgiç-Alpaslan, toplumda mesleki eğitimin başarısız öğrenciler için bir çıkış yolu olarak görülmesinin ülkelerin rekabetçiliğini ve sanayi politikalarının başarısını olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğunu söyledi. Türkiye’deki mesleki eğitim merkezlerinden ve programlarından da bahseden Bilgiç-Alpaslan, işsizlerin eğitim seviyeleri arttıkça mesleki eğitim programlarındaki devamlılıklarının da arttığını belirtti. Değişen dünya şartlarında mesleki eğitimin daha esnek ve yaratıcı bireyler yetiştirmesinin, sistemin çıktılarını iyileştireceğini ve bunun için sağlam bir temel eğitimin gerekli olduğunu vurguladı. Mesleki eğitimin toplumdaki algılanma biçiminin değişmesi ve başarılı sonuçlara ulaşılması için iyi öğrencilerin bu okullara yönlendirilmeleri gerektiğini söyleyen Bilgiç-Alpaslan, bunun için de katsayı sorunu gibi bariyerlerin kaldırılmasının önemli olduğunu kaydetti.