UMEM il toplantısı Konya'da düzenlendi

8 Ekim 2012

UMEM Beceri'10 Projesi kapsamında, 5 Ekim Cuma günü, Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım toplantısına SPM'yi temsilen Misafir Araştırmacı Gözde Gülören katıldı. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve Konya'da bulunan ilgililer de katıldı.

Toplantının açılış konuşması, MEB Müsteşar Yardımcısı Halis Yunus Ersöz tarafından yapıldı. Rekabetin nitelikli işgücüyle mümkün olduğunu ve bunun da eğitimle sağlanacağını vurgulayan Ersöz, konuşmasında UMEM Beceri'10 Projesi’nin önemine de yer verdi. Konya Sanayi Odası Başkanı Büyükhelvacıgil ise, UMEM Beceri'10 Projesi’nin işsizler tarafından yeterince ilgi görmediğini belirterek, bir ülkenin ekonomisinin temelinin üretim ve nitelikli eleman olduğunu söyledi. Büyükhelvacıgil’den sonra sözü alan KTO Başkanı Öztürk, ekonomik gelişmenin ancak eğitimli işgücüyle mümkün olacağını belirtti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmacıları tarafından yapılan sunumda ise, beceri uyumsuzluğu maliyetlerinin üretimde kalite düzeyini olumsuz etkilediği vurgulanarak; mesleki eğitim yetersizliği ve deneyim eksikliği, beceri uyumsuzluğunun temel sebepleri arasında gösterildi ve bu sorunun eğitimle giderilebileceği belirtildi. Son olarak ise sözü iş adamları aldı ve aradıkları nitelikteki elemanları bulamadıklarından yakınarak eleman talebi için UMEM Beceri'10 projesine başvuracaklarını belirttiler.

Toplantıda ayrıca, proje kapsamında hizmet sektörüne yönelik açılan ilk kurs olan Perakende Satış Elemanı Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Toplantıdan sonra ise, projede yer alan okullardan biri olan Selçuklu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ziyaret edildi.


İlgili Haberler

Hakimyet

Konya Postası

Konyayenigun.com