Sayan, "Mesleki Eğitim" konulu LSE proje toplantısına katıldı

TOBB ETÜ SPM Direktörü Prof.Dr. Serdar Sayan, 18 Eylül 2012 tarihinde Belgrad'da mesleki eğitim ile ilgili bir projenin toplantısına katıldı. London School of Economics (LSE) liderliğinde, European Training Foundation'ın (ETF) desteğiyle yürütülen "Vocational Education and Training Policies and Practices for Social Inclusion and Cohesion" projesinin Türkiye ayağını TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi üstlendi. Toplantıda Balkan ülkeleri, Türkiye ve İsrail'den gelen ülke temsilcileri, ülkelerinin mesleki eğitim, sosyal içerme yapısı gibi konulara değinen sunumlar yaptı. Ülke sunumlarında ayrıca projenin ülkelerde nasıl yürütüleceğine dair yöntemlere yer verildi.