Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin hazırladığı "2016 İnsani Gelişme Raporu" tanıtım toplantısı İTÜ TEGAM'da gerçekleşti

21 Haziran 2017

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan İstanbul Teknik Üniversitesi Teknolojik ve Ekonomik Geliştirme ve Araştırma Merkezi’nde (TEGAM) 19-20 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen UNDP’nin 2016 yılı için hazırladığı “Herkes İçin İnsani Gelişme” başlıklı küresel İnsani Gelişme Raporu’nun tanıtımına katıldı. Türkiye ve yurt dışından birçok uzmanı bir araya getiren toplantıda sürdürülebilir kalkınmanın sosyo-ekonomik boyutlarının ele alındı. Sayan, "The Future of Social Protection in the Region" oturumundaki konuşmasıyla tartışmalara katkı sağladı.