Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri, Nisan 2015

Pınar Kaynak, Misafir Araştırmacı,

Ozan Acar, Misafir Araştırmacı,

Ayşen Kazan, Yardımcı Araştırmacı

6 Nisan 2015

TOBB ETÜ-SPM: “GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK OCAK-2015 AYI İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 11,3’E YÜKSELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ”

Türkiye’de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), gelecek hafta ilan edilecek olan 2015 Ocak ayı işsizlik oranının, (2014 Aralık ayına göre) 0,4 puan daha artarak yüzde 11,3’e yükseleceğini öngördü.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde; araştırmacı Pınar KAYNAK ile Ozan ACAR ve yardımcı araştırmacı Ayşen KAZAN, gelecek aya ilişkin genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı tahminlerini; bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi Üretim Endeksi’nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdiler. SPM, Nisan-2015 “Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri” çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Ocak-2015’e ayına ait işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmada 15 Nisan 2015 Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı verilerinde işsizlik oranının aralık ayına göre 0,4 puanlık yükseliş ile yüzde 11,3’e çıkacağı tahmininde bulunuldu. Tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 12,9 seviyesinden 0,7 puan artışla 13,6’ya çıkacağı, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının da 0,2 puan daha yüksek yani yüzde 12,7 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Yüzde 44,7’lik istihdam oranında değişiklik tahmin edilmezken, sanayi istihdamının küçük bir artışla 5 milyon 266 bin kişiden 5 milyon 280 bin kişiye çıkacağı hesaplandı.

SPM, işsizliği isabetli tahmin etme trendini sürdürüyor

SPM, geçen ay Aralık-2014 manşet işsizlik oranının yüzde 10,8 olacağı yönündeki tahminini 1 hafta önceden duyurmuş, TÜİK ise bu veriyi yüzde 10,9 olarak ilan etmişti. Böylece SPM, 2014 Haziran ayı işsizliğini öngörerek başladığı isabetli tahmin trendini sürdürmüştü.

Dış belirsizlikler ile iki büyük ihracat pazarındaki daralma işsizliği artırıyor

“Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri-Nisan 2015” çalışmasında; Ocak dönemi verilerinin işgücü piyasalarındaki negatif trendin devam etmesi beklentisinin süreceğini gösterdiği ifade edilerek şöyle denildi:“FED’den para sıkma beklentisi olmasına karşın, henüz bunu gerçekleştirmemiş olması ve Euro bölgesinde toparlamanın halen tam olarak sağlanamamış olması gibi dış belirsizlikler; yatırımları olumsuz yönde etkilemektedir. Sabit sermaye oluşumunun 2014 yılının son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1, bir önceki yıla göre ise yüzde 1,3 daralması, belirsizliklerin Türkiye ekonomisindeki olumsuz etkilerini doğrular niteliktedir. Diğer yandan Avrupa Birliği ülkelerinde istikrarlı bir toparlanmanın halen sağlanamamasına bağlı olarak, en büyük ihracat partnerimiz Almanya ile Ocak dönemi ihracatımızın bir önceki döneme göre yüzde 4,9, bir önceki yıla göre ise yüzde 15,2 oranında; bir diğer büyük ihracat partnerimiz olan Irak’a ihracatımızın bir önceki döneme göre yüzde 24,6, bir önceki yıla göre yüzde 17,6 azalmasına bağlı olarak ihracat aylık bazda yüzde 7,1, yıllık bazda ise yüzde 5,5 küçülmüştür. Bu nedenle, Ocak döneminde mevcut konjonktürün büyümeye ve dolayısıyla işgücü piyasalarına olumsuz yansımalarının sürmesi beklenmelidir. Yaptığımız tahminler de bu beklentilerimizi destekler niteliktedir.”

Ara malı imalatında kapasite kullanımı 6 aydır düşüşte

Çalışmada imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin TCMB İktisadi Yönelim Anketi’ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan “İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı” (KKO), Aralık döneminde geçen yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleştiği, ancak bu rakamın Kasım 2014 imalat sanayi KKO’dan 0,1 puan yüksek olduğu ifade edildi. Aralık 2014’te yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74’e çıktığı, yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO’nun yüzde 73,4’ten yüzde 73’e düştüğü anlatılan çalışmada “Ara malları imalatındaki KKO ise yüzde 75,3’ten yüzde 75,8’e çıkmıştır. Dolayısıyla Temmuz-2014 itibariyle başlayan ara malları imalatında KKO düşme eğilimi devam ederken, tüketim malları imalatında Eylül ayı itibariyle meydana çıkan artış eğiliminin devam ettiği” ifade edildi.

Geçen ay açıklanan veriler nasıldı?

TÜİK’in Aralık-2014 işsizlik oranını yüzde 10,9 olarak açıkladığı hatırlatılan çalışmada, işsiz sayısının Kasım dönemine göre yüzde 1,6 oranında artarak 3 milyon 145 bin kişi olduğu, işgücünün azalarak 28 milyon 787 bin kişi düzeyine indiği, işgücüne katılım oranının (İKO) ise yüzde 50,2 olarak açıklandığı ifade edildi. Bu oranın Kasım dönemine göre 0,3 puanlık bir düşüşe, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,6 puanlık bir artışa işaret ettiği anlatılan çalışmada, sanayi istihdamında yıllık bazda toplam 135 bin kişilik artış, Kasım dönemine göre ise 7 bin kişilik düşüş görüldüğü kaydedildi.

[İndir]


İlgili Haberler

Dünya

Hürriyet

Meydan

Sözcü

Zaman-1

Birgün

Bursa Kent

Gazete Bursa

Gazette

Zaman-2

Doğuş

Ahbar.com

Arcaajans.com

Borsagündem.com

Finansgündem.com

Hürriyet.com.tr

Zaman.com.tr-1

Süperhaber.com-1

Süperhaber.com-2

Zaman.com.tr-2

a24.com.tr

Çağhaber.com

Süreklihaber.com

Platinhaber.com