SPM Seminer: “Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Kaynakları”

28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 10.30 - 11.30 arasında TOBB ETÜ SPM'nin düzenlediği seminerde, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Öner Günçavdı “TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİKLERİ VE KAYNAKLARI” başlıklı bir seminer verdi.

Seminer Özeti:

2002-2011 dönemi, hem siyasi hem de iktisadi olarak 2001 sonrasında ortaya çıkan yeni bir döneme işaret etmektedir. Bu dönemde Türkiye’de uzun süreli bir siyasi istikrar temin edilebilmiştir. İstikrarın ekonominin performansına olumlu yansımaları olmuş; ekonomi daha önce olmadığı düzeylerde büyümüş, enflasyon ve faizler düşmüş ve nihayet TL’nin yabancı malları satın alma gücünde ciddi artışlar meydana gelmiştir. 2002 ve sonrasında yaşanan tüm bu olumlu iktisadi gelişmelerin bireysel gelir dağılımına ve gelir eşitsizliklerine ne yönde etki ettiği merak konusudur. Bu araştırmada, 2002-2011 döneminde bireysel gelir dağılımı eşitsizliğinin nasıl bir seyir izlediğini belirlemek ve gelir eşitsizliğine etki eden fonksiyonel gelir kaynaklarının ve bölgesel eşitsizliklerin etkilerini analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizdeki bireysel gelir eşitsizlikleri ampirik olarak ölçülmeye ve gelir eşitsizliklerinin kaynakları bulgulanmaya çalışılmıştır. Bu dönemdeki makro iktisadi politikaların ve gelir yaratma mekanizmalarının ülkemizdeki gelir eşitsizliğine olası etkileri araştırılmıştır.

Sunuşa ulaşmak için [tıklayınız]