Makedonya’ya UMEM modeli

24 Eylül 2014

SPM Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Başak Yavçan Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu(UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD)’nin davetlisi olarak 19 Eylül 2014’de İstanbul’daydı. IICPSD’nin katkılarıyla düzenlenen ve UNDP Makedonya ve Makedonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geniş katılımla düzenlenen saha çalışması kapsamında konuşan Yavçan, gezi dahilinde SÜTAŞ Karacabey Eğitim Merkezi, ve BUTGEM gibi özel sektör mesleki eğitim işbirliği örnekleri ile tanışan delegasyona UMEM modelini anlattı.

UMEM projesinin ayrıntılı uygulamasını anlattıktan sonra, performans değerlendirme sistemi ve çıkarılan derslere değinen Yavçan, sanayi ve hizmetler alanında istihdamın gayri safi milli hasıla içindeki yeri ve işsizlik verileri açısından Makedonya ve Türkiye’yi karşılaştırmalı olarak analiz ederek, delegasyona tavsiyelerde bulundu. Özel sektör’ün mesleki eğitimdeki rolünü arttırarak iş gücü verimsizliklerini gidermeyi hedefleyen Makedonya eksper heyeti, önemli bir özel sektör-kamu-üniversite işbirliği örneği olan UMEM’in kendilerine çok faydalı olacağını inandıklarını ve özel sektör işgücü analizleri ile başlayan bu sürecin bir benzerini uygulama konusunda istekli olduklarını belirtti. Bu bağlamda UNDP aracılığıyla Yavçan ile birlikte UMEM ekibini Makedonya’ya bir çalışma toplantısına davet eden delegasyon, işbirliği için teşekkürlerini sundu.