Sayan, "Geçiş Halindeki Türkiye" panelinde sunum yaptı

2 Haziran 2014

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sayan, 2 Haziran 2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı ile Dünya Bankası'nın ortaklaşa düzenlediği "Geçiş Halindeki Türkiye: Yeni Bir Maliye Politikası Perspektifinin Zamanı Geldi mi?" toplantısına katıldı. Açılış konuşmaları Dünya Bankası Martin Raiser, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan toplantıda Dünya Bankası'nın hazırladığı Türkiye raporu tartışıldı.

Dünya Bankası Baş Ekonomisti Marina Wes'in yönettiği panelde Sayan'ın yanı sıra IMF temsilcisi Mark Lewis, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta da yer aldı.

Sayan, panelde "Türkiye'de İşsizliği Hangi Açık Daha Çok Etkiliyor?" başlıklı bir sunum yaptı. Sayan'a göre, hem toplam ihracat hem toplam katma değer içindeki payı en yüksek olan metal sektörü dünyada ve Türkiye’de ihracatı artan sektörler arasında yer alırken, toplam katma değer içinde yakın büyüklükte bir paya sahip olan ve ihracat payı açısından Metal sektörünün ardından ikinci sırada olan otomotiv sektöründe dünya pazarı daralıyor. Bu ortamda, Türkiye ihracatı ile birlikte dünya otomotiv piyasasındaki payını da arttırıyor.

Sayan, ayrıca mobilya sektörünün ihracat ve katma değer payının küçük olmasına rağmen ihracatı en hızlı artan sektör olduğunu ancak mobilyada işgücü verimliliği düşük olduğundan bahsetti. Sayan son olarak istihdam payı en yüksek olan Hazır giyim, Gıda & Tekstil’de işgücü verimliliğinin düşük olduğundan ve ihracatın da bu 3 sektörde yavaşladığını söyledi.


İlgili Haberler

Dünya

Haber Türk

Taraf