SCORE Projesi'nin Türkiye için fizibilite çalışması tamamlandı

3 Şubat 2014

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle “Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE)” başlıklı çalışma yürütülmüştür. Program, imalat sanayinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin çalışanlarına mesleki eğitimler vererek, işletmelerin verimlilik ve rekabetçiliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Programın Türkiye’de uygulanabilirliğini ölçmek üzere 15 şehirde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin ve Tekirdağ) saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmalarının gerçekleştirileceği sektör ve iller, Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) tarafından geliştirilen ve altı aşamadan oluşan bir yöntemle saptanmıştır.

Sonuçta her şehirde ortalama 6 firmayla yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu firmalar, 15 tekstil, 6 giyim, 14 makine teçhizat, 13 gıda ve içecek, 13 plastik ve kauçuk, 9 ana metal, 6 otomotiv, 3 yan metal, 3 elektrikli teçhizat, 3 mobilya, 1’er tane de maden, yapı inşaat ve kâğıt ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları kapsamaktadır.

Saha çalışmaları sonucunda, SCORE programının Türkiye’de pilot olarak uygulanmasının yararlı olacağı kararlaştırılmıştır. Plastik ve kauçuk, makine teçhizat, ana metal ve yan sanayi, ve otomotiv sektörleri pilot uygulama için öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Diğer yandan Bursa, Kocaeli, Gaziantep ve İzmir ise pilot uygulama için öncelikli illerdir.